TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

 

Llistat de desenvolupadors

Public Search

inLab FIB
Laboratori de R+D+I de la Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
inLab FIB UPC és el laboratori d'innovació i recerca de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC amb una trajectòria de més de 40 anys de col·laboració amb entitats i empreses. Està format per 70 persones entre professorat, personal tècnic i estudiants, integrant experts de la Facultat d’Informàtica, de Matemàtiques i d’Estadística de la UPC. Afegeix coneixement i experiència del grup de recerca de Modelització i Processament de la Informació (MPI). El 2013 l'equip d’esCERT-UPC s'incorpora a l’inLab aportant el seu coneixement i experiència en l'àmbit de la Seguretat Informàtica. El 2014 inLab FIB va passar a ser membre del CIT UPC, impulsant la col·laboració amb empreses i institucions, així com la cooperació amb els seus membres, en projectes multidisciplinaris. La seva missió és transferir coneixement a la societat i desenvolupar el talent humà mitjançant projectes R + D + I, basats en les últimes tecnologies TIC, Simulació, Smart Mobility, Ciberseguretat i Data Science.
Oferta tecnològica
Projectes de recerca i innovació en els àmbits: 1. Modelització, Simulació i Optimització 2. Smart mobility 3. Data Science i Big Data 4. Ciberseguretat (esCERT) 5. Enginyeria de Serveis i Software L'oferta de inLab FIB es diferencia per la capacitat d'oferir neutralitat tecnològica i independència respecte als proveïdors, garanties de seguretat, usabilitat, flexibilitat, com a complement d'altres capacitats i serveis.
Projectes més rellevants
Entre d'altres: 1. H2020 BIG IOT: ecosistemes d'Internet of Things (IOT) realment actius i dinàmics. 2. BARCELONA VIRTUAL MOBILITY LAB: modelització multimodal detallada de la Primera Corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 3. CARGUARD: sistema que comunica vehicles amb dispositius mòbils. 4. APLICACIÓ DE TECNOLOGIA Al TRANSPORT ESPECIAL (ATTE): nou sistema per al Servei Públic de Transport Especial de l'Àrea Metropolitana. 5. C-ROADS Spain: sistemes intel·ligents de transport (ITS) transfronterers i operables per a tots els usuaris que facin servir les carreteres europees. 6. EVALOE_SSD: eina que permet a mestres autoavaluar la metodologia d'ensenyament amb l'objectiu de millorar l'expressió oral d'alumnes 7. SIMULACIÓ DE LA transmissió de Tuberculosi: simulació de les dinàmiques de la tuberculosi a Barcelona. 8. LiINDAFIX: ús de tecnologies semàntiques i machine learning per detectar casos de desigualtat social o individus en risc d'exclusió.
Equipament rellevant
L‘inLab FIB disposa d'ordinadors, servidors i equips de comunicació destinats a oferir els seus serveis en entorns específics per al desenvolupament col·laboratiu dels projectes. També es manté programari especialitzat per a simulació (p.ex. Ainsum), bases de dades (Postgresql, Postgis, REDIS, Hadoop), estadística i matemàtiques (R, Python, Matlab, CPLEX, AMPL) i per al desenvolupament de programari usant metodologies àgils i sistemes d'integració contínua. L'equipament d'esCERT disposa tant d'eines específiques per poder realitzar les tasques i serveis que ofereix, així com programari per a realitzar auditories, maquinari per realitzar anàlisi forense.
Tecnologies transversals facilitadores
TIC
Modelització, simulació i optimització en processos industrials, transport, energia i dinàmica de poblacions; mineria de dades i big data; ciberseguridad; IoT, processament i anàlisis de dades de sensors, geoserveis, Apps.
Manufactura avançada
Sistemes industrials: Simulació industrial i logística, optimització, ciberseguretat aplicada a la gestió de riscos, TIC en entorns industrials
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Domòtica. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".
Distribució. Indústries de l'envasat i l'embalatge.
Enginyeria de procés. Robòtica.
Automoció i activitats relacionades. Energia. Internet. Telefonia mòbil. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Mobilitat Sostenible".
Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries del disseny".
Preparats farmacèutics. Assegurances i serveis relacionats. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".
Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo. Turisme. Esports. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries basades en l'experiència".
Laboratori de R+D+I de la Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
inLab FIB UPC és el laboratori d'innovació i recerca de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC amb una trajectòria de més de 40 anys de col·laboració amb entitats i empreses. Està format per 70 persones entre professorat, personal tècnic i estudiants, integrant experts de la Facultat d’Informàtica, de Matemàtiques i d’Estadística de la UPC. Afegeix coneixement i experiència del grup de recerca de Modelització i Processament de la Informació (MPI). El 2013 l'equip d’esCERT-UPC s'incorpora a l’inLab aportant el seu coneixement i experiència en l'àmbit de la Seguretat Informàtica. El 2014 inLab FIB va passar a ser membre del CIT UPC, impulsant la col·laboració amb empreses i institucions, així com la cooperació amb els seus membres, en projectes multidisciplinaris. La seva missió és transferir coneixement a la societat i desenvolupar el talent humà mitjançant projectes R + D + I, basats en les últimes tecnologies TIC, Simulació, Smart Mobility, Ciberseguretat i Data Science.
Oferta tecnològica
Projectes de recerca i innovació en els àmbits: 1. Modelització, Simulació i Optimització 2. Smart mobility 3. Data Science i Big Data 4. Ciberseguretat (esCERT) 5. Enginyeria de Serveis i Software L'oferta de inLab FIB es diferencia per la capacitat d'oferir neutralitat tecnològica i independència respecte als proveïdors, garanties de seguretat, usabilitat, flexibilitat, com a complement d'altres capacitats i serveis.
Projectes més rellevants
Entre d'altres: 1. H2020 BIG IOT: ecosistemes d'Internet of Things (IOT) realment actius i dinàmics. 2. BARCELONA VIRTUAL MOBILITY LAB: modelització multimodal detallada de la Primera Corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 3. CARGUARD: sistema que comunica vehicles amb dispositius mòbils. 4. APLICACIÓ DE TECNOLOGIA Al TRANSPORT ESPECIAL (ATTE): nou sistema per al Servei Públic de Transport Especial de l'Àrea Metropolitana. 5. C-ROADS Spain: sistemes intel·ligents de transport (ITS) transfronterers i operables per a tots els usuaris que facin servir les carreteres europees. 6. EVALOE_SSD: eina que permet a mestres autoavaluar la metodologia d'ensenyament amb l'objectiu de millorar l'expressió oral d'alumnes 7. SIMULACIÓ DE LA transmissió de Tuberculosi: simulació de les dinàmiques de la tuberculosi a Barcelona. 8. LiINDAFIX: ús de tecnologies semàntiques i machine learning per detectar casos de desigualtat social o individus en risc d'exclusió.
Equipament rellevant
L‘inLab FIB disposa d'ordinadors, servidors i equips de comunicació destinats a oferir els seus serveis en entorns específics per al desenvolupament col·laboratiu dels projectes. També es manté programari especialitzat per a simulació (p.ex. Ainsum), bases de dades (Postgresql, Postgis, REDIS, Hadoop), estadística i matemàtiques (R, Python, Matlab, CPLEX, AMPL) i per al desenvolupament de programari usant metodologies àgils i sistemes d'integració contínua. L'equipament d'esCERT disposa tant d'eines específiques per poder realitzar les tasques i serveis que ofereix, així com programari per a realitzar auditories, maquinari per realitzar anàlisi forense.
Tecnologies transversals facilitadores
TIC
Modelització, simulació i optimització en processos industrials, transport, energia i dinàmica de poblacions; mineria de dades i big data; ciberseguridad; IoT, processament i anàlisis de dades de sensors, geoserveis, Apps.
Manufactura avançada
Sistemes industrials: Simulació industrial i logística, optimització, ciberseguretat aplicada a la gestió de riscos, TIC en entorns industrials
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Domòtica. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".
Distribució. Indústries de l'envasat i l'embalatge.
Enginyeria de procés. Robòtica.
Automoció i activitats relacionades. Energia. Internet. Telefonia mòbil. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Mobilitat Sostenible".
Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries del disseny".
Preparats farmacèutics. Assegurances i serveis relacionats. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".
Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo. Turisme. Esports. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries basades en l'experiència".