ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Proveïdors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

 

Llistat de desenvolupadors

Public Search

inLab FIB
Laboratori de R+D+I de la Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
inLab FIB UPC és el laboratori d'innovació i recerca de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC amb una trajectòria de més de 40 anys de col·laboració amb entitats i empreses. Està format per 70 persones entre professorat, personal tècnic i estudiants. El 2013 l'equip d’esCERT-UPC s'incorpora a l’inLab aportant el seu coneixement i experiència en l'àmbit de la Seguretat Informàtica. El 2014 inLab FIB va passar a ser membre del CIT UPC, impulsant la col·laboració amb empreses i institucions. La seva missió és innovar i transferir coneixement a la societat en l'àmbit de les TIC, mitjançant el desenvolupament del talent humà i la realització de projectes R+D+I multidisciplinars, sobretot en temes relacionats amb el Data Science and Big Data; la Smart Mobility; el Knowledge and Service Engineering; la Ciberseguretat; la Modelització, Simulació i Optimització; i els Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge.
Oferta tecnològica
Projectes de recerca i innovació en els àmbits: 1. Data Science i el Big Data 2. Smart Mobility 3. Knowledge and Service Engineering 4.Ciberseguretat 5. Modelització, Simulació i Optimització 6. Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge. L'oferta de inLab FIB es diferencia per la capacitat d'oferir neutralitat tecnològica i independència respecte als proveïdors, garanties de seguretat, usabilitat, flexibilitat, com a complement d'altres capacitats i serveis.
Projectes més rellevants
Entre d'altres: 1. ALGORISME DE MACHINE LEARNING PER A PREDIR BAIXES DE PRODUCTES per l’empresa CDmon. 2. QAAS (Qualification as a Service): el seu objectiu és fer una anàlisi estàtica de l’execució de codi escrit en diversos llenguatges per l’empresa Aizon.ai. 3. H2020 i3-MARKET desenvoluparà tecnologies i solucions per a una infraestructura de confiança, interoperable i descentralitzada (escalable) per a la col·laboració basada en dades i la federació de l'existent i nou futur de les plataformes de mercat.4. LES MOIRES D'ADQORE: plataforma tecnològica intel·ligent per a l'optimització de processos Data-Driven Màrqueting enfocada al sector turístic. 5. Aplicació de Tecnologia al Transport Especial (ATTE): sistema desenvolupat pel sistema públic del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona.. 6. BARCELONA VIRTUAL MOBILITY LAB: modelització multimodal detallada de la Primera Corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Equipament rellevant
L‘inLab FIB disposa d'ordinadors, servidors i equips de comunicació destinats a oferir els seus serveis en entorns específics per al desenvolupament col·laboratiu dels projectes. També es manté programari especialitzat per a simulació (p.ex. Ainsum), bases de dades (Postgresql, Postgis, REDIS, Hadoop), estadística i matemàtiques (R, Python, Matlab, CPLEX, AMPL) i per al desenvolupament de programari usant metodologies àgils i sistemes d'integració contínua. L'equipament d'esCERT disposa tant d'eines específiques per poder realitzar les tasques i serveis que ofereix, així com programari per a realitzar auditories, maquinari per realitzar anàlisi forense.
Tecnologies transversals facilitadores
TIC
Modelització, simulació i optimització en processos industrials, transport, energia i dinàmica de poblacions; mineria de dades i big data; ciberseguridad; IoT, processament i anàlisis de dades de sensors, geoserveis, Apps.
Manufactura avançada
Sistemes industrials: Simulació industrial i logística, optimització, ciberseguretat aplicada a la gestió de riscos, TIC en entorns industrials
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Domòtica. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".
Distribució. Indústries de l'envasat i l'embalatge.
Enginyeria de procés. Robòtica.
Automoció i activitats relacionades. Energia. Internet. Telefonia mòbil. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Mobilitat Sostenible".
Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries del disseny".
Preparats farmacèutics. Assegurances i serveis relacionats. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".
Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo. Turisme. Esports. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries basades en l'experiència".
Laboratori de R+D+I de la Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
inLab FIB UPC és el laboratori d'innovació i recerca de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC amb una trajectòria de més de 40 anys de col·laboració amb entitats i empreses. Està format per 70 persones entre professorat, personal tècnic i estudiants. El 2013 l'equip d’esCERT-UPC s'incorpora a l’inLab aportant el seu coneixement i experiència en l'àmbit de la Seguretat Informàtica. El 2014 inLab FIB va passar a ser membre del CIT UPC, impulsant la col·laboració amb empreses i institucions. La seva missió és innovar i transferir coneixement a la societat en l'àmbit de les TIC, mitjançant el desenvolupament del talent humà i la realització de projectes R+D+I multidisciplinars, sobretot en temes relacionats amb el Data Science and Big Data; la Smart Mobility; el Knowledge and Service Engineering; la Ciberseguretat; la Modelització, Simulació i Optimització; i els Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge.
Oferta tecnològica
Projectes de recerca i innovació en els àmbits: 1. Data Science i el Big Data 2. Smart Mobility 3. Knowledge and Service Engineering 4.Ciberseguretat 5. Modelització, Simulació i Optimització 6. Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge. L'oferta de inLab FIB es diferencia per la capacitat d'oferir neutralitat tecnològica i independència respecte als proveïdors, garanties de seguretat, usabilitat, flexibilitat, com a complement d'altres capacitats i serveis.
Projectes més rellevants
Entre d'altres: 1. ALGORISME DE MACHINE LEARNING PER A PREDIR BAIXES DE PRODUCTES per l’empresa CDmon. 2. QAAS (Qualification as a Service): el seu objectiu és fer una anàlisi estàtica de l’execució de codi escrit en diversos llenguatges per l’empresa Aizon.ai. 3. H2020 i3-MARKET desenvoluparà tecnologies i solucions per a una infraestructura de confiança, interoperable i descentralitzada (escalable) per a la col·laboració basada en dades i la federació de l'existent i nou futur de les plataformes de mercat.4. LES MOIRES D'ADQORE: plataforma tecnològica intel·ligent per a l'optimització de processos Data-Driven Màrqueting enfocada al sector turístic. 5. Aplicació de Tecnologia al Transport Especial (ATTE): sistema desenvolupat pel sistema públic del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona.. 6. BARCELONA VIRTUAL MOBILITY LAB: modelització multimodal detallada de la Primera Corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Equipament rellevant
L‘inLab FIB disposa d'ordinadors, servidors i equips de comunicació destinats a oferir els seus serveis en entorns específics per al desenvolupament col·laboratiu dels projectes. També es manté programari especialitzat per a simulació (p.ex. Ainsum), bases de dades (Postgresql, Postgis, REDIS, Hadoop), estadística i matemàtiques (R, Python, Matlab, CPLEX, AMPL) i per al desenvolupament de programari usant metodologies àgils i sistemes d'integració contínua. L'equipament d'esCERT disposa tant d'eines específiques per poder realitzar les tasques i serveis que ofereix, així com programari per a realitzar auditories, maquinari per realitzar anàlisi forense.
Tecnologies transversals facilitadores
TIC
Modelització, simulació i optimització en processos industrials, transport, energia i dinàmica de poblacions; mineria de dades i big data; ciberseguridad; IoT, processament i anàlisis de dades de sensors, geoserveis, Apps.
Manufactura avançada
Sistemes industrials: Simulació industrial i logística, optimització, ciberseguretat aplicada a la gestió de riscos, TIC en entorns industrials
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Domòtica. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".
Distribució. Indústries de l'envasat i l'embalatge.
Enginyeria de procés. Robòtica.
Automoció i activitats relacionades. Energia. Internet. Telefonia mòbil. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Mobilitat Sostenible".
Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries del disseny".
Preparats farmacèutics. Assegurances i serveis relacionats. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".
Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo. Turisme. Esports. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries basades en l'experiència".