ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Proveïdors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

 

Llistat de desenvolupadors

Public Search

INTEXTER
Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
La Universitat Politècnica de Catalunya va crear el 2013 INNOTEX CENTER per integració de tres grups de R+D amb seu al Campus de la UPC a Terrassa. Amb més de 50 anys d'experiència i amb una intensa col·laboració amb la indústria: l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER), el Centre Tècnic de Filatura (CTF) i el Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia (CRIT). INNOTEX CENTER és membre de CIT-UPC i genera coneixement, projectes i desenvolupaments tecnològics en l'àmbit tèxtil i mediambiental. Els seus objectius són potenciar i incentivar la col·laboració, la recerca i la transferència de tecnologia cap a les empreses i oferir un servei integral d’innovació tecnològica tèxtil i mediambiental.
Oferta tecnològica
Desenvolupament de Projectes RDi i Transferència Tecnològica a empreses. Assessorament en disseny, producció, qualitat. Estudis de viabilitat. Realització de prototipus i mostraris. Plantes pilot per desenvolupar nous productes i processos. Elaboració de dictàmens sobre defectes. Serveis d’anàlisi i control. Formació especialitzada en els àmbits Tèxtils i Mediambiental: Polímers tèxtils i matèries primeres, Processos tèxtils químics, Sistemes de producció tèxtils, Disseny de prototips, Nanomaterials tèxtils i nanotecnologies, Smart fabrics, Acabats especials (antimicrobians i altres), Composites lleugers i biocomposites, Gestió de la cadena de valor tèxtil, Tecnologies de la Informació i Comunicació aplicades al sector tèxtil, Anàlisi i tractament d'aigües residuals i de procés, Reutilització i reciclat d'aigües residuals, Biodegradació d'aigües i productes, Ecotoxicologies aquàtica i terrestre.
Projectes més rellevants
Obtenció de compòsits de partícules ceràmiques en fibres de polièster. Aplicació de microcàpsules. Tècniques de filatura de fibres vegetals d’ús no comú. Noves estructures tèxtils per aplicacions mèdiques i sanitàries. Desenvolupament de tecnologia per produir tèxtils de nanofibres d'aplicació farmacèutica. Estudi i desenvolupament de processos per la reutilització directa de banys de tintura. Millores innovadores en procediments de tintura amb microemulsions, i acabats de teixits amb aplicació de radiació UV. Sistema d’anàlisi d’imatges de xarxes socials per extreure tendències de moda. Tècnica electroquímica combinada amb irradiació UV pel tractament i reutilització d’aigües residuals tèxtils. Tractament d'efluents industrials mitjançant tècniques de membranes. Mètodes biològics per avaluar el risc ambiental de substàncies contaminants. Nous instruments i assaigs per avaluar el grau de contaminació del sòl.
Equipament rellevant
Plantes pilot per fabricar nous fils, per parametritzar processos de tintura i acabat tèxtil, i per tractar efluents (MBR, fangs actius, membranes, oxidació electroquímica). Obtenció de nanofibres per electrofilatura. Càmera d’envelliment, Xenotest, ozó. Microscopi òptic i electrònic, anàlisi tèrmica, GPC, comportament tèrmic, pilosímetre, regularímetre, classificació electrònica de defectes, solideses tèxtils, angle de contacte, colorimetria, caracterització de microemulsions. Anàlisi químic de matèries tèxtils, productes i aigües: GC-MS, HPLC, cromatografía iònica, AA, respirometria electrolítica, espectrometria.
Tecnologies transversals facilitadores
Altres serveis: Prototipatge. Formació. Assessorament. Anàlisi i dictàmens. Tensioactius i auxiliars tèxtils.
TIC
Anàlisi d’imatges de xarxes socials.
Nanotecnologia
Electrofilatura. Dosificació de medicaments. Medicina en aplicacions tèxtils. Nanofibres. Fibres de polièster amb nanoceràmiques.
Materials avançats
Composites. Nous polímers. Aplicacions tèxtils. Reciclatge. Filatura.
Biotecnologia
Toxicologia tèxtil. Microbiologia mediambiental. Biopolímers. Biomarcadors. Dosificació de medicaments. Medicina en aplicacions tèxtils.
Manufactura avançada
Modelització tèxtil. Tractament i reutilització d'aigües. Tintura. Acabat. Estampat. Detergència.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Manufactura avançada. Maquinària i equips.
Electroquímica. Nanomaterials.
Tèxtil.
Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca.
Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
La Universitat Politècnica de Catalunya va crear el 2013 INNOTEX CENTER per integració de tres grups de R+D amb seu al Campus de la UPC a Terrassa. Amb més de 50 anys d'experiència i amb una intensa col·laboració amb la indústria: l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER), el Centre Tècnic de Filatura (CTF) i el Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia (CRIT). INNOTEX CENTER és membre de CIT-UPC i genera coneixement, projectes i desenvolupaments tecnològics en l'àmbit tèxtil i mediambiental. Els seus objectius són potenciar i incentivar la col·laboració, la recerca i la transferència de tecnologia cap a les empreses i oferir un servei integral d’innovació tecnològica tèxtil i mediambiental.
Oferta tecnològica
Desenvolupament de Projectes RDi i Transferència Tecnològica a empreses. Assessorament en disseny, producció, qualitat. Estudis de viabilitat. Realització de prototipus i mostraris. Plantes pilot per desenvolupar nous productes i processos. Elaboració de dictàmens sobre defectes. Serveis d’anàlisi i control. Formació especialitzada en els àmbits Tèxtils i Mediambiental: Polímers tèxtils i matèries primeres, Processos tèxtils químics, Sistemes de producció tèxtils, Disseny de prototips, Nanomaterials tèxtils i nanotecnologies, Smart fabrics, Acabats especials (antimicrobians i altres), Composites lleugers i biocomposites, Gestió de la cadena de valor tèxtil, Tecnologies de la Informació i Comunicació aplicades al sector tèxtil, Anàlisi i tractament d'aigües residuals i de procés, Reutilització i reciclat d'aigües residuals, Biodegradació d'aigües i productes, Ecotoxicologies aquàtica i terrestre.
Projectes més rellevants
Obtenció de compòsits de partícules ceràmiques en fibres de polièster. Aplicació de microcàpsules. Tècniques de filatura de fibres vegetals d’ús no comú. Noves estructures tèxtils per aplicacions mèdiques i sanitàries. Desenvolupament de tecnologia per produir tèxtils de nanofibres d'aplicació farmacèutica. Estudi i desenvolupament de processos per la reutilització directa de banys de tintura. Millores innovadores en procediments de tintura amb microemulsions, i acabats de teixits amb aplicació de radiació UV. Sistema d’anàlisi d’imatges de xarxes socials per extreure tendències de moda. Tècnica electroquímica combinada amb irradiació UV pel tractament i reutilització d’aigües residuals tèxtils. Tractament d'efluents industrials mitjançant tècniques de membranes. Mètodes biològics per avaluar el risc ambiental de substàncies contaminants. Nous instruments i assaigs per avaluar el grau de contaminació del sòl.
Equipament rellevant
Plantes pilot per fabricar nous fils, per parametritzar processos de tintura i acabat tèxtil, i per tractar efluents (MBR, fangs actius, membranes, oxidació electroquímica). Obtenció de nanofibres per electrofilatura. Càmera d’envelliment, Xenotest, ozó. Microscopi òptic i electrònic, anàlisi tèrmica, GPC, comportament tèrmic, pilosímetre, regularímetre, classificació electrònica de defectes, solideses tèxtils, angle de contacte, colorimetria, caracterització de microemulsions. Anàlisi químic de matèries tèxtils, productes i aigües: GC-MS, HPLC, cromatografía iònica, AA, respirometria electrolítica, espectrometria.
Tecnologies transversals facilitadores
Altres serveis: Prototipatge. Formació. Assessorament. Anàlisi i dictàmens. Tensioactius i auxiliars tèxtils.
TIC
Anàlisi d’imatges de xarxes socials.
Nanotecnologia
Electrofilatura. Dosificació de medicaments. Medicina en aplicacions tèxtils. Nanofibres. Fibres de polièster amb nanoceràmiques.
Materials avançats
Composites. Nous polímers. Aplicacions tèxtils. Reciclatge. Filatura.
Biotecnologia
Toxicologia tèxtil. Microbiologia mediambiental. Biopolímers. Biomarcadors. Dosificació de medicaments. Medicina en aplicacions tèxtils.
Manufactura avançada
Modelització tèxtil. Tractament i reutilització d'aigües. Tintura. Acabat. Estampat. Detergència.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Manufactura avançada. Maquinària i equips.
Electroquímica. Nanomaterials.
Tèxtil.
Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca.