TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

Contingut

Cercador de tecnologies

Public Search

Nom tecnologia Descripció Agent
Y-Cr@nium Software de simulació en 3D del crani humà que millora els mètodes actuals i que té l'objectiu de recollir i analitzar dades del crani per avaluar problemes de diversa naturalesa. UDG_Unitat de Valorització
Implants traqueals Software de disseny que permet la fabricació a mida d’implants traqueals en un temps reduït. UDG_Unitat de Valorització
VITAM Videoconferència i teleassistència per la monitorització de persones que permet una comunicació simultània interactiva en temps real. UDG_Unitat de Valorització
RECYCOMFORT Nou material de construcció reciclat, aïllant tèrmic i acústic com alternativa al rebliment. El material s'origina a partir de residus de la indústria metal·lúrgica. UB_FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
ICHNAEA Sistema de predicció computacional capaç de realitzar prediccions acurades en estudis o anàlisis de casos de contaminació fecal en aigües. Aquest sistema té retroalimentació a través de les dades que es van obtenint. UB_FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Chagas Fàrmac pel tractament de malalties d’origen parasitari amb alt índex d’eficàcia i menor toxicitat. UDG_Unitat de Valorització
Sistema biofeedback pel tractament de incontinència urinària. Sistema BIOFEEDBACK per l'entrenament de la musculatura del sòl pèlvic validat per personal clínic especialitzat en urologia i testejat en voluntaris obtenint excel·lents resultats. UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
Bioadsorbents Nou tractament de les aigües residuals per l’eliminació de metalls pesants com el crom (VI), el cadmi, el níquel o el plom utilitzant bioadsorbents naturals provinents dels residus de l’agroindústria. UDG_Unitat de Valorització
Biomarcador pel pronòstic de cèl·lules clares de Carcinoma de cèl·lules Renals Nou mètode in vitro pel pronòstic i la predicció potencial de resposta a teràpies dirigides al càncer renal de cèl·lula clara (ccRCC). VHIR_Unitat d'Innovació
BREAST2TEST Procediment d’ús de la línia cel·lular de càncer de mama tipus HER2+ amb doble resistencia al Lapatinib i Trastuzumab per la identificació de medicaments candidats. UDG_Unitat de Valorització
AFOSP Subestructures alternatives flotants pels parcs eòlics marins. UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
mtPlatform (mediaTG) Plataforma modular per ajudar al desenvolupament d'aplicacions de programari per a la gestió de continguts multimèdia i per una distribució segura dels mateixos. UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ