TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

Contingut

Cercador de tecnologies

Public Search

Nom tecnologia Descripció Centre
Y-Cr@nium Software de simulació en 3D del crani humà que millora els mètodes actuals i que té l'objectiu de recollir i analitzar dades del crani per avaluar problemes de diversa naturalesa. Unitat de Valorització de la Universitat de Girona (UdG)
Implants traqueals Software de disseny que permet la fabricació a mida d’implants traqueals en un temps reduït. Unitat de Valorització de la Universitat de Girona (UdG)
VITAM Videoconferència i teleassistència per la monitorització de persones que permet una comunicació simultània interactiva en temps real. Unitat de Valorització de la Universitat de Girona (UdG)
RECYCOMFORT Nou material de construcció reciclat, aïllant tèrmic i acústic com alternativa al rebliment. El material s'origina a partir de residus de la indústria metal·lúrgica. FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
ICHNAEA Sistema de predicció computacional capaç de realitzar prediccions acurades en estudis o anàlisis de casos de contaminació fecal en aigües. Aquest sistema té retroalimentació a través de les dades que es van obtenint. FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
Chagas Fàrmac pel tractament de malalties d’origen parasitari amb alt índex d’eficàcia i menor toxicitat. Unitat de Valorització de la Universitat de Girona (UdG)
Sistema biofeedback pel tractament de incontinència urinària. Sistema BIOFEEDBACK per l'entrenament de la musculatura del sòl pèlvic validat per personal clínic especialitzat en urologia i testejat en voluntaris obtenint excel·lents resultats. SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
Bioadsorbents Nou tractament de les aigües residuals per l’eliminació de metalls pesants com el crom (VI), el cadmi, el níquel o el plom utilitzant bioadsorbents naturals provinents dels residus de l’agroindústria. Unitat de Valorització de la Universitat de Girona (UdG)
Biomarcador pel pronòstic de cèl·lules clares de Carcinoma de cèl·lules Renals Nou mètode in vitro pel pronòstic i la predicció potencial de resposta a teràpies dirigides al càncer renal de cèl·lula clara (ccRCC). VHIR
BREAST2TEST Procediment d’ús de la línia cel·lular de càncer de mama tipus HER2+ amb doble resistencia al Lapatinib i Trastuzumab per la identificació de medicaments candidats. Unitat de Valorització de la Universitat de Girona (UdG)
AFOSP Subestructures alternatives flotants pels parcs eòlics marins. SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
mtPlatform (mediaTG) Plataforma modular per ajudar al desenvolupament d'aplicacions de programari per a la gestió de continguts multimèdia i per una distribució segura dels mateixos. SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ