ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Proveïdors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

Contingut

Cercador de tecnologies

Public Search

Nom tecnologia Descripció Agent
3D TUBULAR PRINTER Sistema de fabricació d'stents bioabsorbents per mitjà d’impressió 3D en 3 eixos. UDG_Unitat de Valorització
3rd generation wearable biosignal monitor Biosignal monitoring wearable device integrated into an undershirt and use dry textile electrodes for a better comfort of the user and a noise-free signal. It can monitor heart rate, respiratory signals, temperature and physical activity. FUNDACIÓ EURECAT
A device for electromechanical stimulation of 2D monolayer and 3D stem cell’s cultures New device and apparatus for mechanical or simultaneous electromechanical stem cell cultures have been designed and patented by UPC and IGTP. UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
AFOSP Subestructures alternatives flotants pels parcs eòlics marins. UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
ALFA-CETOGLUTARAT Un nou mètode que permet la quantificació precisa de la concentració plasmàtica d'alfa-cetoglutarat com a nou biomarcador d'EHNA (esteatosi hepàtica no alcohòlica). URV-Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la URV
AMYLOIDTECH Nou sistema de cribatge in-vivo, ràpid i econòmic de fàrmacs per malalties neurodegeneratives. UB_FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
AQUA.ABIB Disseny, fabricació i comercialització de plantes de dessalinització d'aigua marina i/o plantes de tractament d'aigües de purins alimentades amb energia solar. UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
Anticòs anti-càncer i metàstasis L'anti-metastasina és un anticòs monoclonal terapèutic que inhibeix l'alarmina S100A4 i bloqueja la progressió del càncer i la disseminació de metàstasi. L'anticòs també té usos diagnòstics i pronòstics com una prova ELISA i immunohistoquímica. LEITAT Tecnological Center
BALAMIS Desenvolupament i fabricació de radars i radiòmetres (econòmics) per aire i terra. UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
BREAST2TEST Procediment d’ús de la línia cel·lular de càncer de mama tipus HER2+ amb doble resistencia al Lapatinib i Trastuzumab per la identificació de medicaments candidats. UDG_Unitat de Valorització
Balast electrònic auto-oscil·lant amb control d'atenuació per a làmpades fluorescents. Balast electrònic molt simple per als fluorescents sense elèctrodes d'inducció que proporciona l'arrencada i el control d'atenuació. URV-Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la URV
Bioadsorbents Nou tractament de les aigües residuals per l’eliminació de metalls pesants com el crom (VI), el cadmi, el níquel o el plom utilitzant bioadsorbents naturals provinents dels residus de l’agroindústria. UDG_Unitat de Valorització