ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Proveïdors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

Contingut

Cercador de tecnologies

Public Search

AFOSP
Patent internacional sol·licitada(en fases nacionals). Patent espanyola concedida. Patent internacional concedida(en fases nacionals).

Subestructures alternatives flotants pels parcs eòlics marins. Nou sistema complet pel suport de turbines eòliques d'alta mar basades en una estructura monolítica de formigó pretensat que inclou tant la torre com el flotador. Interessant per empreses del sector offshore de l'energia eòlica marina.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

La majoria d'estructures eòliques són d'acer: degut a l'augment de la potència de les turbines i per les seves dimensions, es proposa un nou sistema en formigó per ésser més competitius.

Les condicions marines permeten moure grans construccions amb un cost mínim i emergir i submergir parcialment la plataforma.

Aquest disseny es basa en una estructura monolítica de formigó pretensat tipus màstil que inclou tant el flotador com la torre, amb una longitud total entre 150 i 300 m, depenent de la potència de la turbina i el seu emplaçament.
S'implanta una plataforma que s'aixequi i emergeixi segons la grandària dels membres.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

La tecnologia és diferencial per:
- Materials i disseny ecònomic i suportable.
- Procés de remolc i muntatge fàcil i segur.
- Canvi fàcil de la góndola o altres elements.
- Els sistemes passius no tenen cap tipus de manteniment, excepte la turbina.
- Espai petit i desplaçaments de guinyada en servei.

La família de patents associada a aquesta tecnologia és:
P201132097, Estructura flotante de hormigón prefabricado para soporte de aerogenerador.
P201230199, Procedimiento de instalación de estructura flotante monolítica para soporte de aerogenerador.
P201230390, Proceso de sustitución o remoción de aerogenerador en estructuras flotantes monolíticas tipo spar.
P201430259, Estructura flotante para soporte de turbinas eólicas marinas y procedimiento para su construcción e instalación.
P201431765, Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marines.

Codesenvolupament, contracte de serveis amb empreses, recerca col·laborativa, etc. Es busca un codesenvolupament, un contracte de serveis o una recerca col·laborativa amb empreses per fer una construcció a escala real en l’entorn marítim.

APLICACIÓ

La tecnologia s'aplica en l'energia eòlica marina offshore.

Mercat de l'energia eòlica marina.

Manufactura avançada

Energies renovables.

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

La tecnologia ha estat provada a escala reduïda en el canal d'onatge del Laboratori d'Enginyería Marítima de la UPC.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent internacional sol·licitada(en fases nacionals). Patent espanyola concedida. Patent internacional concedida(en fases nacionals). UPC (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
Francesc Xavier Estaran Latorre
934 134 094
ATEM
AFOSP
Patent internacional sol·licitada(en fases nacionals). Patent espanyola concedida. Patent internacional concedida(en fases nacionals).

Subestructures alternatives flotants pels parcs eòlics marins. Nou sistema complet pel suport de turbines eòliques d'alta mar basades en una estructura monolítica de formigó pretensat que inclou tant la torre com el flotador. Interessant per empreses del sector offshore de l'energia eòlica marina.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

La majoria d'estructures eòliques són d'acer: degut a l'augment de la potència de les turbines i per les seves dimensions, es proposa un nou sistema en formigó per ésser més competitius.

Les condicions marines permeten moure grans construccions amb un cost mínim i emergir i submergir parcialment la plataforma.

Aquest disseny es basa en una estructura monolítica de formigó pretensat tipus màstil que inclou tant el flotador com la torre, amb una longitud total entre 150 i 300 m, depenent de la potència de la turbina i el seu emplaçament.
S'implanta una plataforma que s'aixequi i emergeixi segons la grandària dels membres.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

La tecnologia és diferencial per:
- Materials i disseny ecònomic i suportable.
- Procés de remolc i muntatge fàcil i segur.
- Canvi fàcil de la góndola o altres elements.
- Els sistemes passius no tenen cap tipus de manteniment, excepte la turbina.
- Espai petit i desplaçaments de guinyada en servei.

La família de patents associada a aquesta tecnologia és:
P201132097, Estructura flotante de hormigón prefabricado para soporte de aerogenerador.
P201230199, Procedimiento de instalación de estructura flotante monolítica para soporte de aerogenerador.
P201230390, Proceso de sustitución o remoción de aerogenerador en estructuras flotantes monolíticas tipo spar.
P201430259, Estructura flotante para soporte de turbinas eólicas marinas y procedimiento para su construcción e instalación.
P201431765, Elemento de transición para la transmisión de esfuerzos entre torre y subestructura en estructura flotante monolítica de hormigón para el soporte de turbinas eólicas marines.

Codesenvolupament, contracte de serveis amb empreses, recerca col·laborativa, etc. Es busca un codesenvolupament, un contracte de serveis o una recerca col·laborativa amb empreses per fer una construcció a escala real en l’entorn marítim.

APLICACIÓ

La tecnologia s'aplica en l'energia eòlica marina offshore.

Mercat de l'energia eòlica marina.

Manufactura avançada

Energies renovables.

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

La tecnologia ha estat provada a escala reduïda en el canal d'onatge del Laboratori d'Enginyería Marítima de la UPC.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent internacional sol·licitada(en fases nacionals). Patent espanyola concedida. Patent internacional concedida(en fases nacionals). UPC (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
Francesc Xavier Estaran Latorre
934 134 094
ATEM