ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Proveïdors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

Contingut

Cercador de tecnologies

Public Search

ALFA-CETOGLUTARAT
Patent espanyola sol·licitada.

Un nou mètode que permet la quantificació precisa de la concentració plasmàtica d'alfa-cetoglutarat com a nou biomarcador d'EHNA (esteatosi hepàtica no alcohòlica). Aquesta tecnologia està orientada al mercat de la bioquímica clínica. La tecnologia pot ser interessant per les empreses que desenvolupen kits comercials de detecció i quantificació.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

Mesurant la concentració d'alfa-cetoglutarat es poden diferenciar els pacients obesos amb esteatosi d'aquells que no pateixen aquesta malaltia. Una quantificació precisa de la concentració plasmàtica d'alfa-cetoglutarat permet diferenciar entre pacients amb diferent grau d'esteatosi.

L'associació entre l'obesitat mòrbida i l'EHNA comporta un important impacte sobre la salut humana. Actualment, la realització d'una biòpsia al fetge és l'únic procediment que permet avaluar inequívocament aquesta malaltia i la seva progressió clínica.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

Actualment existeixen diferents mètodes no invasius de detecció d’EHNA. Uns estan basats en el tractament d’imatges de ressonància magnètica nuclear que permeten detectar si el pacient pateix inflamació hepàtica. Altres es basen en l’ús de biomarcadors per aquesta malaltia, existint al mercat un kit de diagnòstic del nivell de fibrosis que pateix el fetge i un altre kit per la detecció no invasiva d’EHNA. Cap dels dos utilitza l’alfa-cetoglutarat com a biomarcador.

La mesura d’aquest biomarcador permet un apropament terapèutic a la malaltia, permet disminuir la necessitat de realitzar biòpsies i és útil en el control de la progressió de la malaltia.

Llicència. La via de transferència més apropiada seria la llicència a un tercer per a que exploti la tecnologia al mercat.

APLICACIÓ

La tecnologia es pot aplicar per:
- La utilització com a nou biomarcador de l’esteatosi hepàtica no alcohòlica d'alfa-cetoglutarat en plasma.
- La reducció de la necessitat de realitzar una biòpsia al fetge, particularment en pacients amb un factor de risc metabòlic.
- La utilització de la concentració plasmàtica d'alfa-cetoglutarat com a biomarcador útil per a la identificació de la severitat i/o l’aparició d’esteatosi hepàtica.
- La distinció entre els pacients obesos amb esteatosi dels que no la pateixen, l’avaluació de la progressió d'EHNA.
- Dissenyar un kit per detectar i quantificar la concentració plasmàtica d'alfa-cetoglutarat.

El mercat farmacèutic mundial tindrà un creixement continu apropant-se als 1,2 bilions de dòlars a l’any 2017.

Biotecnologia

Indústries tecnològiques mèdiques. Hospital i clíniques.

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

La tecnologia està en nivell de laboratori.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent espanyola sol·licitada. EURECAT (25%). URV (55%). IISPV (20%).

MATERIAL ADDICIONAL
URV-Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la URV
Bernardino García Ramírez
977 558 704
Unitat de Recerca Biomèdica
ALFA-CETOGLUTARAT
Patent espanyola sol·licitada.

Un nou mètode que permet la quantificació precisa de la concentració plasmàtica d'alfa-cetoglutarat com a nou biomarcador d'EHNA (esteatosi hepàtica no alcohòlica). Aquesta tecnologia està orientada al mercat de la bioquímica clínica. La tecnologia pot ser interessant per les empreses que desenvolupen kits comercials de detecció i quantificació.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

Mesurant la concentració d'alfa-cetoglutarat es poden diferenciar els pacients obesos amb esteatosi d'aquells que no pateixen aquesta malaltia. Una quantificació precisa de la concentració plasmàtica d'alfa-cetoglutarat permet diferenciar entre pacients amb diferent grau d'esteatosi.

L'associació entre l'obesitat mòrbida i l'EHNA comporta un important impacte sobre la salut humana. Actualment, la realització d'una biòpsia al fetge és l'únic procediment que permet avaluar inequívocament aquesta malaltia i la seva progressió clínica.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

Actualment existeixen diferents mètodes no invasius de detecció d’EHNA. Uns estan basats en el tractament d’imatges de ressonància magnètica nuclear que permeten detectar si el pacient pateix inflamació hepàtica. Altres es basen en l’ús de biomarcadors per aquesta malaltia, existint al mercat un kit de diagnòstic del nivell de fibrosis que pateix el fetge i un altre kit per la detecció no invasiva d’EHNA. Cap dels dos utilitza l’alfa-cetoglutarat com a biomarcador.

La mesura d’aquest biomarcador permet un apropament terapèutic a la malaltia, permet disminuir la necessitat de realitzar biòpsies i és útil en el control de la progressió de la malaltia.

Llicència. La via de transferència més apropiada seria la llicència a un tercer per a que exploti la tecnologia al mercat.

APLICACIÓ

La tecnologia es pot aplicar per:
- La utilització com a nou biomarcador de l’esteatosi hepàtica no alcohòlica d'alfa-cetoglutarat en plasma.
- La reducció de la necessitat de realitzar una biòpsia al fetge, particularment en pacients amb un factor de risc metabòlic.
- La utilització de la concentració plasmàtica d'alfa-cetoglutarat com a biomarcador útil per a la identificació de la severitat i/o l’aparició d’esteatosi hepàtica.
- La distinció entre els pacients obesos amb esteatosi dels que no la pateixen, l’avaluació de la progressió d'EHNA.
- Dissenyar un kit per detectar i quantificar la concentració plasmàtica d'alfa-cetoglutarat.

El mercat farmacèutic mundial tindrà un creixement continu apropant-se als 1,2 bilions de dòlars a l’any 2017.

Biotecnologia

Indústries tecnològiques mèdiques. Hospital i clíniques.

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

La tecnologia està en nivell de laboratori.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent espanyola sol·licitada. EURECAT (25%). URV (55%). IISPV (20%).

MATERIAL ADDICIONAL
URV-Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la URV
Bernardino García Ramírez
977 558 704
Unitat de Recerca Biomèdica