ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Proveïdors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

Contingut

Cercador de tecnologies

Public Search

Bioadsorbents
Know-how secret .

Nou tractament de les aigües residuals per l’eliminació de metalls pesants com el crom (VI), el cadmi, el níquel o el plom utilitzant bioadsorbents naturals provinents dels residus de l’agroindústria. És una tecnologia sostenible de baix cost ja que utilitza subproductes agroalimentaris i que pot ser d'interès a empreses que treballen en el tractament d'aigües residuals.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

Aquesta tecnologia permet l’eliminació de metalls pesants d'aigües residuals a través de l'ús de bioadsorbents naturals com el suro, el cafè o el pinyol d'oliva.

Aquest resultat s’aconsegueix per adsorció dels ions metàl·lics sobre la superfície dels materials adsorbents.

Els materials adsorbents són subproductes d’indústries agroalimentàries (com la rapa de raïm, el marro de cafè, el suro o el pinyol d’oliva), materials de rebuig molt abundants, fàcils d’emmagatzemar i de redistribuir.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

El sector químic, per exemple, suposà unes vendes mundials de 2,2 bilions d’Euros al 2006, un 69% més respecte l’any 1996 amb la corresponent generació d’aigües residuals contaminades amb metalls i altres compostos. La recuperació de metalls pesants millora la competitivitat industrial i minimitza el risc de contaminació.

L'eliminació de metalls pesants presents en les aigües residuals de determinats processos industrials és un procés costós per les empreses, que han de fer servir reactius i materials no biodegradables.

Els aspectes innovadors d'aquesta tecnologia són els següents:

- Baix cost d'adquisició dels materials adsorbents utilitzats per aquesta tecnologia gràcies a la seva abundància i al seu baix aprofitament per altres usos.
- Valorització de residus de l'agroindústria en donar nous usos.
- Nova via de tractament d'aigües residuals.
- Sostenibilitat i respecte amb el medi ambient.

Llicència. Es busca soci industrial per iniciar proves pilot a major escala que al laboratori que treballi en el sector de tractament d'aigües residuals.

APLICACIÓ

L'aplicació de la tecnologia és el tractament d'aigües contaminades amb metalls pesants.

Els metalls pesants són tòxics fins i tot a baixes concentracions i són no biodegradables. Aquesta tecnologia és aplicable al sector químic, metal·lúrgic i a subsectors entre d’altres, com el de recobriments electrolítics, adobament de pells, operacions mineres, processat de minerals i metalls, plantes tèrmiques de carbó, fabricació de circuits impresos, etc.

Materials avançats

Eficiència energètica. Energies renovables.

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

En les proves efectuades els adsorbents han resultat ser efectius en sistemes continus, com columnes, i en sistemes discontinus en reactors de 5L. Actualment el procés s'està efectuant en plantes pilot obtenint bons resultats.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Know-how secret . Universitat de Girona (UdG) (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
UDG_Unitat de Valorització
Ferran Lázaro Riol
977 418 965
Grup de Recerca de Metalls i Mediambient
Bioadsorbents
Know-how secret .

Nou tractament de les aigües residuals per l’eliminació de metalls pesants com el crom (VI), el cadmi, el níquel o el plom utilitzant bioadsorbents naturals provinents dels residus de l’agroindústria. És una tecnologia sostenible de baix cost ja que utilitza subproductes agroalimentaris i que pot ser d'interès a empreses que treballen en el tractament d'aigües residuals.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

Aquesta tecnologia permet l’eliminació de metalls pesants d'aigües residuals a través de l'ús de bioadsorbents naturals com el suro, el cafè o el pinyol d'oliva.

Aquest resultat s’aconsegueix per adsorció dels ions metàl·lics sobre la superfície dels materials adsorbents.

Els materials adsorbents són subproductes d’indústries agroalimentàries (com la rapa de raïm, el marro de cafè, el suro o el pinyol d’oliva), materials de rebuig molt abundants, fàcils d’emmagatzemar i de redistribuir.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

El sector químic, per exemple, suposà unes vendes mundials de 2,2 bilions d’Euros al 2006, un 69% més respecte l’any 1996 amb la corresponent generació d’aigües residuals contaminades amb metalls i altres compostos. La recuperació de metalls pesants millora la competitivitat industrial i minimitza el risc de contaminació.

L'eliminació de metalls pesants presents en les aigües residuals de determinats processos industrials és un procés costós per les empreses, que han de fer servir reactius i materials no biodegradables.

Els aspectes innovadors d'aquesta tecnologia són els següents:

- Baix cost d'adquisició dels materials adsorbents utilitzats per aquesta tecnologia gràcies a la seva abundància i al seu baix aprofitament per altres usos.
- Valorització de residus de l'agroindústria en donar nous usos.
- Nova via de tractament d'aigües residuals.
- Sostenibilitat i respecte amb el medi ambient.

Llicència. Es busca soci industrial per iniciar proves pilot a major escala que al laboratori que treballi en el sector de tractament d'aigües residuals.

APLICACIÓ

L'aplicació de la tecnologia és el tractament d'aigües contaminades amb metalls pesants.

Els metalls pesants són tòxics fins i tot a baixes concentracions i són no biodegradables. Aquesta tecnologia és aplicable al sector químic, metal·lúrgic i a subsectors entre d’altres, com el de recobriments electrolítics, adobament de pells, operacions mineres, processat de minerals i metalls, plantes tèrmiques de carbó, fabricació de circuits impresos, etc.

Materials avançats

Eficiència energètica. Energies renovables.

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

En les proves efectuades els adsorbents han resultat ser efectius en sistemes continus, com columnes, i en sistemes discontinus en reactors de 5L. Actualment el procés s'està efectuant en plantes pilot obtenint bons resultats.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Know-how secret . Universitat de Girona (UdG) (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
UDG_Unitat de Valorització
Ferran Lázaro Riol
977 418 965
Grup de Recerca de Metalls i Mediambient