ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Proveïdors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

Contingut

Cercador de tecnologies

Public Search

AQUA.ABIB
Patent internacional sol·licitada(en fases nacionals). Patent espanyola concedida.

Disseny, fabricació i comercialització de plantes de dessalinització d'aigua marina i/o plantes de tractament d'aigües de purins alimentades amb energia solar. És una tecnologia innovadora per l'ús de l'energia solar, separació efectiva de l'aigua i dels soluts, i optimització dels rendiments.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

Planta dessalinitzadora d'aigua marina i/o plantes de tractament d'aigües residuals alimentades amb energia solar.

La planta té forma piramidal i permet separar els soluts que impedeixen el consum humà o altres casos.

És una planta dessalinitzadora solar d'aigua (de mar, salmorres o aigües residuals) mitjançant una carpa de captació d'irradiació i condensació en columna, basada en les calories captades i les frigories disponibles en el subsòl. Monitorització, mitjançant ordinador, de les variables del sistema per un programa informàtic de captació de valors i cerca del règim òptim de rendiment.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

- Dessalinització: les tecnologies utilitzades en la dessalinització es poden dividir en destil·lació (multi Effect Distillation i Multi Stage Flash), en sistemes de reparació per membranes, entre les quals s'inclouen osmosis inversa i electrodiàlisi o energies renovable en fase de desenvolupament com són Dutch Pyramid, SWGH i Aqua.abib.

-Tractament de purins: les tecnologies són d'emmagatzematge i separació mecànica, plantes de tractament amb generació de biogàs i assecats tèrmics.

Co-desenvolupament. L'EBT va ser constituïda com Spin-off de la UPC: Aqua Abib (www.aqua-abib.com).

APLICACIÓ

Dissenyar un sistema de baix cost energètic i alta eficàcia capaç de tractar aigua contaminada i/o amb alt contingut en sals per obtenir aigua apta pel consum humà o reutilització en altres sectors, com l'agrícola.

En una primera fase, s'ha considerat que la tecnologia s'ha de posicionar en els següents mercats objectius :

- Dessalació de l'aigua. Instal·lacions turístiques, nuclis urbans petits. Àmbit geogràfic: Xina, Índia, Països del Golf Pèrsic, Canàries, Xile..

- Tractament de purins. Granges de tipus : multiplicació, producció, cicle tancat i producte mixt.

Manufactura avançada

Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

La tecnologia es troba en procés de construcció de la planta pilot.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent internacional sol·licitada(en fases nacionals). Patent espanyola concedida. UPC (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
Manel Arrufat
934 137 630
DEAB
AQUA.ABIB
Patent internacional sol·licitada(en fases nacionals). Patent espanyola concedida.

Disseny, fabricació i comercialització de plantes de dessalinització d'aigua marina i/o plantes de tractament d'aigües de purins alimentades amb energia solar. És una tecnologia innovadora per l'ús de l'energia solar, separació efectiva de l'aigua i dels soluts, i optimització dels rendiments.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

Planta dessalinitzadora d'aigua marina i/o plantes de tractament d'aigües residuals alimentades amb energia solar.

La planta té forma piramidal i permet separar els soluts que impedeixen el consum humà o altres casos.

És una planta dessalinitzadora solar d'aigua (de mar, salmorres o aigües residuals) mitjançant una carpa de captació d'irradiació i condensació en columna, basada en les calories captades i les frigories disponibles en el subsòl. Monitorització, mitjançant ordinador, de les variables del sistema per un programa informàtic de captació de valors i cerca del règim òptim de rendiment.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

- Dessalinització: les tecnologies utilitzades en la dessalinització es poden dividir en destil·lació (multi Effect Distillation i Multi Stage Flash), en sistemes de reparació per membranes, entre les quals s'inclouen osmosis inversa i electrodiàlisi o energies renovable en fase de desenvolupament com són Dutch Pyramid, SWGH i Aqua.abib.

-Tractament de purins: les tecnologies són d'emmagatzematge i separació mecànica, plantes de tractament amb generació de biogàs i assecats tèrmics.

Co-desenvolupament. L'EBT va ser constituïda com Spin-off de la UPC: Aqua Abib (www.aqua-abib.com).

APLICACIÓ

Dissenyar un sistema de baix cost energètic i alta eficàcia capaç de tractar aigua contaminada i/o amb alt contingut en sals per obtenir aigua apta pel consum humà o reutilització en altres sectors, com l'agrícola.

En una primera fase, s'ha considerat que la tecnologia s'ha de posicionar en els següents mercats objectius :

- Dessalació de l'aigua. Instal·lacions turístiques, nuclis urbans petits. Àmbit geogràfic: Xina, Índia, Països del Golf Pèrsic, Canàries, Xile..

- Tractament de purins. Granges de tipus : multiplicació, producció, cicle tancat i producte mixt.

Manufactura avançada

Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

La tecnologia es troba en procés de construcció de la planta pilot.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent internacional sol·licitada(en fases nacionals). Patent espanyola concedida. UPC (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
UPC_SERVEI DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
Manel Arrufat
934 137 630
DEAB