ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Proveïdors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

Contingut

Cercador de tecnologies

Public Search

Balast electrònic auto-oscil·lant amb control d'atenuació per a làmpades fluorescents.
Patent espanyola sol·licitada. PCT.

Balast electrònic molt simple per als fluorescents sense elèctrodes d'inducció que proporciona l'arrencada i el control d'atenuació. El principal avantatge en la realització de balasts electrònics sota aquest sistema, és que permet desenvolupar dispositius més lleugers, més petits i més econòmics.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

El balast és un equip que serveix per a mantenir estable i limitar la intensitat de la corrent en les làmpades. La present invenció està relacionada amb els balasts electrònics auto-oscil·lants que subministren un voltatge CA d'alta freqüència a les làmpades fluorescents d'inducció sense elèctrodes. Els balasts electrònics han de proporcionar una tensió suficientment gran durant l'encesa del llum i la sortida controlable (regulable) durant el funcionament normal del dispositiu. El sistema proposat proporciona un circuit simple per a la posada en marxa i el control del llum (atenuació) de la làmpada amb un nombre mínim de components magnètics pesats i voluminosos.

L'activació dels interruptors es fa independentment de l'energia emmagatzemada en l'inductor d'entrada, el que permet la posada en marxa sense circuits auxiliars ni elements magnètics addicionals. Per controlar l’atenuació s’utilitzen portes lògiques alimentades per una tensió de control, també sense elements magnètics, per mitjà de canvis en la fase de la impedància d'entrada.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

La tecnologia seria d'interès per a empreses fabricants de bombetes i làmpades que vulguin innovar incorporant aquest sistema d'atenuació de la intensitat lumínica, de forma senzilla, eficaç i a baix cost.

Llicència. Es busca empresa llicenciatària que exploti la tecnologia al mercat.

APLICACIÓ

La invenció té aplicació com a balast autònom o integrat per a la inducció de làmpades fluorescents sense elèctrodes. El control auto-oscil·lant s'ha emprat prèviament per reduir la complexitat i el cost dels balasts, però el control de l'atenuació d'aquests circuits continua sent desfavorable. Fins ara, l'atenuació en balasts auto-oscil·lants s'ha aconseguit amb ajuda, per exemple, d'elements magnètics addicionals que són pesats i voluminosos. Aquesta invenció utilitza circuits lògics per garantir l'auto-oscil·lació i proporciona un control d'atenuació senzilla, eficaç i de baix cost.

Encara que hi ha una quantitat considerable de literatura anterior que descriu els balasts auto-oscil·lants, la present invenció proporciona una funcionalitat completa i el control d'atenuació sense la necessitat de circuits per la seva posada en marxa ni elements magnètics addicionals.

Materials avançats

Productes informàtics, electrònics i òptics.

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

La tecnologia ha estat validada mitjançant una prova experimental de concepte al laboratori, i es disposa d'un prototipus realment operatiu per mostrar el seu funcionament.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent espanyola sol·licitada. PCT. Universitat Rovira i Virgili (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
URV-Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la URV
Sira Durán Cothenet
977 558 212
Grup d'Automàtica i Electrònica Industrial
Balast electrònic auto-oscil·lant amb control d'atenuació per a làmpades fluorescents.
Patent espanyola sol·licitada. PCT.

Balast electrònic molt simple per als fluorescents sense elèctrodes d'inducció que proporciona l'arrencada i el control d'atenuació. El principal avantatge en la realització de balasts electrònics sota aquest sistema, és que permet desenvolupar dispositius més lleugers, més petits i més econòmics.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

El balast és un equip que serveix per a mantenir estable i limitar la intensitat de la corrent en les làmpades. La present invenció està relacionada amb els balasts electrònics auto-oscil·lants que subministren un voltatge CA d'alta freqüència a les làmpades fluorescents d'inducció sense elèctrodes. Els balasts electrònics han de proporcionar una tensió suficientment gran durant l'encesa del llum i la sortida controlable (regulable) durant el funcionament normal del dispositiu. El sistema proposat proporciona un circuit simple per a la posada en marxa i el control del llum (atenuació) de la làmpada amb un nombre mínim de components magnètics pesats i voluminosos.

L'activació dels interruptors es fa independentment de l'energia emmagatzemada en l'inductor d'entrada, el que permet la posada en marxa sense circuits auxiliars ni elements magnètics addicionals. Per controlar l’atenuació s’utilitzen portes lògiques alimentades per una tensió de control, també sense elements magnètics, per mitjà de canvis en la fase de la impedància d'entrada.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

La tecnologia seria d'interès per a empreses fabricants de bombetes i làmpades que vulguin innovar incorporant aquest sistema d'atenuació de la intensitat lumínica, de forma senzilla, eficaç i a baix cost.

Llicència. Es busca empresa llicenciatària que exploti la tecnologia al mercat.

APLICACIÓ

La invenció té aplicació com a balast autònom o integrat per a la inducció de làmpades fluorescents sense elèctrodes. El control auto-oscil·lant s'ha emprat prèviament per reduir la complexitat i el cost dels balasts, però el control de l'atenuació d'aquests circuits continua sent desfavorable. Fins ara, l'atenuació en balasts auto-oscil·lants s'ha aconseguit amb ajuda, per exemple, d'elements magnètics addicionals que són pesats i voluminosos. Aquesta invenció utilitza circuits lògics per garantir l'auto-oscil·lació i proporciona un control d'atenuació senzilla, eficaç i de baix cost.

Encara que hi ha una quantitat considerable de literatura anterior que descriu els balasts auto-oscil·lants, la present invenció proporciona una funcionalitat completa i el control d'atenuació sense la necessitat de circuits per la seva posada en marxa ni elements magnètics addicionals.

Materials avançats

Productes informàtics, electrònics i òptics.

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

La tecnologia ha estat validada mitjançant una prova experimental de concepte al laboratori, i es disposa d'un prototipus realment operatiu per mostrar el seu funcionament.

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent espanyola sol·licitada. PCT. Universitat Rovira i Virgili (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
URV-Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la URV
Sira Durán Cothenet
977 558 212
Grup d'Automàtica i Electrònica Industrial