ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Proveïdors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

TECNIO

Contingut

Cercador de tecnologies

Public Search

Anticòs anti-càncer i metàstasis
Patent internacional concedida(en fases nacionals).

L'anti-metastasina és un anticòs monoclonal terapèutic que inhibeix l'alarmina S100A4 i bloqueja la progressió del càncer i la disseminació de metàstasi. L'anticòs també té usos diagnòstics i pronòstics com una prova ELISA i immunohistoquímica. Absolutament segur ja que la diana no s'expressa en teixits sans (i no hi ha efectes secundaris en models experimentals).
Útil per empreses del sector de la salut en la cerca de processos de diagnosi i tractament del càncer més sensibles i precisos.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

L'anti-metastasina és un anticòs monoclonal humanitzat que inhibeix l'alarmina S100A4. Les alarmines estan absents en els teixits normals, però estan sobre-expressades en molts càncers agressius. La seva sobreexpressió en biofluids està clínicament associada amb un mal pronòstic en molts càncers i representa un mecanisme universal de malignitat en gairebé tots els càncers agressius, convertint-se en una bona diana terapèutica, diagnòstica i pronòstica.
L'anticòs bloqueja la progressió del tumor i la disseminació metastàtica en diverses indicacions de càncer en models animals.
A més, S100A4 també es pot utilitzar com a biomarcador d'estratificació de pacients, com marcador serològic amb valor pronòstic, i per monitoritzar la resposta al tractament i la resistència als tractaments contra el càncer.
Disposem també d'un test ELISA per al diagnòstic / pronòstic i anticossos per a immunohistoquímica en mostres criopreservades i en parafina.

S'ha demostrat el mecanisme d'acció així com la prova de concepte in vivo de l'anticòs com a agent terapèutic. A més, la diana també s'ha validat com a biomarcador pronòstic en mostres clíniques de pacients amb càncer en diverses indicacions oncològiques. Addicionalment, el procés d'humanització de mAb ja s'ha realitzat i s'està establint un banc de cèl·lules mestres. A més de l'activitat funcional i farmacològica s'ha realitzat una anàlisi específica de diferents espècies (IHC) per determinar les espècies candidates als estudis toxicològics.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

L'anticòs disposa de triple mecanisme d'acció i seguretat total:
> Control del creixement tumoral i disseminació metastàtica
> Control de l'angiogènesi tumoral
> Bloqueig de la resistència als agents quimioterapèutics
En quant a la protecció dels drets de propietat intel.lectual es disposa de:
> Patents (teràpia, diagnòstic, oncologia i inflamació)
> L'anticòs és "first-in-class"
> Tests ELISA i IHC de propietat (diagnòstic / pronòstic)

Co-desenvolupament. Es busca un partner farmacèutic / biotecnològic / diagnòstic per a la concessió de llicències o el co-desenvolupament. També són possibles altres estratègies.

APLICACIÓ

L'anticòs terapèutic es pot utilitzar per tractar molts tipus de càncer i té una rellevància especial per als càncers més agressius i metastàtics.
Les proves de diagnòstic i pronòstic es poden utilitzar també per al diagnòstic de càncers.

La tecnologia pot ser d'interès per companyies farmacèutiques, empreses biotecnològiques, de diagnòstic, dispositius mèdics i capital risc i inversors.

Biotecnologia

Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

S'ha demostrat el mecanisme d'acció així com la prova de concepte in vivo de l'anticòs com a agent terapèutic, diagnòstic i pronòstic

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent internacional concedida(en fases nacionals). LYKERA BIOMED (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
LEITAT Tecnological Center
FRANCESC MITJANS
934020417
Health & Biomedicine
Anticòs anti-càncer i metàstasis
Patent internacional concedida(en fases nacionals).

L'anti-metastasina és un anticòs monoclonal terapèutic que inhibeix l'alarmina S100A4 i bloqueja la progressió del càncer i la disseminació de metàstasi. L'anticòs també té usos diagnòstics i pronòstics com una prova ELISA i immunohistoquímica. Absolutament segur ja que la diana no s'expressa en teixits sans (i no hi ha efectes secundaris en models experimentals).
Útil per empreses del sector de la salut en la cerca de processos de diagnosi i tractament del càncer més sensibles i precisos.

DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA

L'anti-metastasina és un anticòs monoclonal humanitzat que inhibeix l'alarmina S100A4. Les alarmines estan absents en els teixits normals, però estan sobre-expressades en molts càncers agressius. La seva sobreexpressió en biofluids està clínicament associada amb un mal pronòstic en molts càncers i representa un mecanisme universal de malignitat en gairebé tots els càncers agressius, convertint-se en una bona diana terapèutica, diagnòstica i pronòstica.
L'anticòs bloqueja la progressió del tumor i la disseminació metastàtica en diverses indicacions de càncer en models animals.
A més, S100A4 també es pot utilitzar com a biomarcador d'estratificació de pacients, com marcador serològic amb valor pronòstic, i per monitoritzar la resposta al tractament i la resistència als tractaments contra el càncer.
Disposem també d'un test ELISA per al diagnòstic / pronòstic i anticossos per a immunohistoquímica en mostres criopreservades i en parafina.

S'ha demostrat el mecanisme d'acció així com la prova de concepte in vivo de l'anticòs com a agent terapèutic. A més, la diana també s'ha validat com a biomarcador pronòstic en mostres clíniques de pacients amb càncer en diverses indicacions oncològiques. Addicionalment, el procés d'humanització de mAb ja s'ha realitzat i s'està establint un banc de cèl·lules mestres. A més de l'activitat funcional i farmacològica s'ha realitzat una anàlisi específica de diferents espècies (IHC) per determinar les espècies candidates als estudis toxicològics.

OPORTUNITAT DE NEGOCI

L'anticòs disposa de triple mecanisme d'acció i seguretat total:
> Control del creixement tumoral i disseminació metastàtica
> Control de l'angiogènesi tumoral
> Bloqueig de la resistència als agents quimioterapèutics
En quant a la protecció dels drets de propietat intel.lectual es disposa de:
> Patents (teràpia, diagnòstic, oncologia i inflamació)
> L'anticòs és "first-in-class"
> Tests ELISA i IHC de propietat (diagnòstic / pronòstic)

Co-desenvolupament. Es busca un partner farmacèutic / biotecnològic / diagnòstic per a la concessió de llicències o el co-desenvolupament. També són possibles altres estratègies.

APLICACIÓ

L'anticòs terapèutic es pot utilitzar per tractar molts tipus de càncer i té una rellevància especial per als càncers més agressius i metastàtics.
Les proves de diagnòstic i pronòstic es poden utilitzar també per al diagnòstic de càncers.

La tecnologia pot ser d'interès per companyies farmacèutiques, empreses biotecnològiques, de diagnòstic, dispositius mèdics i capital risc i inversors.

Biotecnologia

Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".

ESTAT DE MADURACIÓ
Recerca
Desenvolupament
Explotació

S'ha demostrat el mecanisme d'acció així com la prova de concepte in vivo de l'anticòs com a agent terapèutic, diagnòstic i pronòstic

ESTAT DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Patent internacional concedida(en fases nacionals). LYKERA BIOMED (100%).

MATERIAL ADDICIONAL
LEITAT Tecnological Center
FRANCESC MITJANS
934020417
Health & Biomedicine