ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Desenvolupadors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Llistat de desenvolupadors de tecnologia TECNIO

Les entitats TECNIO, els teus desenvolupadors tecnològics

 

Llistat de desenvolupadors

Public Search

inLab FIB
Laboratori de R+D+I de la Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
inLab FIB UPC és el laboratori d'innovació i recerca de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC amb una trajectòria de més de 40 anys de col·laboració amb entitats i empreses. Està format per 70 persones entre professorat, personal tècnic i estudiants. El 2013 l'equip d’esCERT-UPC s'incorpora a l’inLab aportant el seu coneixement i experiència en l'àmbit de la Seguretat Informàtica. El 2014 inLab FIB va passar a ser membre del CIT UPC, impulsant la col·laboració amb empreses i institucions. La seva missió és innovar i transferir coneixement a la societat en l'àmbit de les TIC, mitjançant el desenvolupament del talent humà i la realització de projectes R+D+I multidisciplinars, sobretot en temes relacionats amb el Data Science and Big Data; la Smart Mobility; el Knowledge and Service Engineering; la Ciberseguretat; la Modelització, Simulació i Optimització; i els Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge.
Oferta tecnològica
Projectes de recerca i innovació en els àmbits: 1. Data Science i el Big Data 2. Smart Mobility 3. Knowledge and Service Engineering 4.Ciberseguretat 5. Modelització, Simulació i Optimització 6. Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge. L'oferta de inLab FIB es diferencia per la capacitat d'oferir neutralitat tecnològica i independència respecte als proveïdors, garanties de seguretat, usabilitat, flexibilitat, com a complement d'altres capacitats i serveis.
Projectes més rellevants
Entre d'altres: 1. Algorisme de Machine Learning per a la predicció d'ocupacions en el transport públic per carretera per l’empresa Autocorb. 2. Plataforma de descobriment de fàrmacs per a identificar antibiòtics nous per a combatre els bacteris multi-resistents per ABAC Therapeutics. 3. Aplicació de tecnologia al transport especial (ATTE): Nou sistema per al Servei Públic de Transport Especial. 4. IRIS: El nou projecte de la UE que ha vingut a protegir els sistemes IoT proporcionant un enfocament col·laboratiu de primer nivell i tecnologia d'última generació. 5. TINTIN (a Tool for Incremental INTegrity checking) una eina per donar suport a les assercions SQL en bases de dades relacionals. 6. Desenvolupament d'una solució al problema d'assignació de guàrdies en l'àmbit assistencial per incloure'l a l’eina de planificació i gestió de l’empresa Lya2.
Equipament rellevant
L‘inLab FIB disposa d'ordinadors, servidors i equips de comunicació destinats a oferir els seus serveis en entorns específics per al desenvolupament col·laboratiu dels projectes. També es manté programari especialitzat per a simulació (p.ex. Ainsum), bases de dades (Postgresql, Postgis, REDIS, Hadoop), estadística i matemàtiques (R, Python, Matlab, CPLEX, AMPL) i per al desenvolupament de programari usant metodologies àgils i sistemes d'integració contínua. L'equipament d'esCERT disposa tant d'eines específiques per poder realitzar les tasques i serveis que ofereix, així com programari per a realitzar auditories, maquinari per realitzar anàlisi forense.
Tecnologies transversals facilitadores
TIC
Modelització, simulació i optimització en processos industrials, transport, energia i dinàmica de poblacions; mineria de dades i big data; ciberseguridad; IoT, processament i anàlisis de dades de sensors, geoserveis, Apps.
Manufactura avançada
Sistemes industrials: Simulació industrial i logística, optimització, ciberseguretat aplicada a la gestió de riscos, TIC en entorns industrials
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Domòtica. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".
Distribució. Indústries de l'envasat i l'embalatge.
Enginyeria de procés. Robòtica.
Automoció i activitats relacionades. Energia. Internet. Telefonia mòbil. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Mobilitat Sostenible".
Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries del disseny".
Preparats farmacèutics. Assegurances i serveis relacionats. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".
Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo. Turisme. Esports. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries basades en l'experiència".
Laboratori de R+D+I de la Facultat d'Informàtica de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
inLab FIB UPC és el laboratori d'innovació i recerca de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC amb una trajectòria de més de 40 anys de col·laboració amb entitats i empreses. Està format per 70 persones entre professorat, personal tècnic i estudiants. El 2013 l'equip d’esCERT-UPC s'incorpora a l’inLab aportant el seu coneixement i experiència en l'àmbit de la Seguretat Informàtica. El 2014 inLab FIB va passar a ser membre del CIT UPC, impulsant la col·laboració amb empreses i institucions. La seva missió és innovar i transferir coneixement a la societat en l'àmbit de les TIC, mitjançant el desenvolupament del talent humà i la realització de projectes R+D+I multidisciplinars, sobretot en temes relacionats amb el Data Science and Big Data; la Smart Mobility; el Knowledge and Service Engineering; la Ciberseguretat; la Modelització, Simulació i Optimització; i els Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge.
Oferta tecnològica
Projectes de recerca i innovació en els àmbits: 1. Data Science i el Big Data 2. Smart Mobility 3. Knowledge and Service Engineering 4.Ciberseguretat 5. Modelització, Simulació i Optimització 6. Entorns i Serveis TIC de Suport a l’Aprenentatge. L'oferta de inLab FIB es diferencia per la capacitat d'oferir neutralitat tecnològica i independència respecte als proveïdors, garanties de seguretat, usabilitat, flexibilitat, com a complement d'altres capacitats i serveis.
Projectes més rellevants
Entre d'altres: 1. Algorisme de Machine Learning per a la predicció d'ocupacions en el transport públic per carretera per l’empresa Autocorb. 2. Plataforma de descobriment de fàrmacs per a identificar antibiòtics nous per a combatre els bacteris multi-resistents per ABAC Therapeutics. 3. Aplicació de tecnologia al transport especial (ATTE): Nou sistema per al Servei Públic de Transport Especial. 4. IRIS: El nou projecte de la UE que ha vingut a protegir els sistemes IoT proporcionant un enfocament col·laboratiu de primer nivell i tecnologia d'última generació. 5. TINTIN (a Tool for Incremental INTegrity checking) una eina per donar suport a les assercions SQL en bases de dades relacionals. 6. Desenvolupament d'una solució al problema d'assignació de guàrdies en l'àmbit assistencial per incloure'l a l’eina de planificació i gestió de l’empresa Lya2.
Equipament rellevant
L‘inLab FIB disposa d'ordinadors, servidors i equips de comunicació destinats a oferir els seus serveis en entorns específics per al desenvolupament col·laboratiu dels projectes. També es manté programari especialitzat per a simulació (p.ex. Ainsum), bases de dades (Postgresql, Postgis, REDIS, Hadoop), estadística i matemàtiques (R, Python, Matlab, CPLEX, AMPL) i per al desenvolupament de programari usant metodologies àgils i sistemes d'integració contínua. L'equipament d'esCERT disposa tant d'eines específiques per poder realitzar les tasques i serveis que ofereix, així com programari per a realitzar auditories, maquinari per realitzar anàlisi forense.
Tecnologies transversals facilitadores
TIC
Modelització, simulació i optimització en processos industrials, transport, energia i dinàmica de poblacions; mineria de dades i big data; ciberseguridad; IoT, processament i anàlisis de dades de sensors, geoserveis, Apps.
Manufactura avançada
Sistemes industrials: Simulació industrial i logística, optimització, ciberseguretat aplicada a la gestió de riscos, TIC en entorns industrials
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Domòtica. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".
Distribució. Indústries de l'envasat i l'embalatge.
Enginyeria de procés. Robòtica.
Automoció i activitats relacionades. Energia. Internet. Telefonia mòbil. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Mobilitat Sostenible".
Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries del disseny".
Preparats farmacèutics. Assegurances i serveis relacionats. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".
Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo. Turisme. Esports. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries basades en l'experiència".