ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Desenvolupadors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Llistat de desenvolupadors de tecnologia TECNIO

Les entitats TECNIO, els teus desenvolupadors tecnològics

 

Llistat de desenvolupadors

Public Search

NANOMOL
Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars
Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (PRUAB)
Presentació de l'agent
NANOMOL és un grup de recerca de l'ICMAB-CSIC i del CIBER-BBN que contribueix a l'avanç del coneixement en el camp de la nanociència molecular i materials orgànics funcionals. Les nostres principals línies de recerca són el magnetisme i l'electrònica molecular, l'electrònica orgànica de baix cost, els fluids supercrítics, la nanomedicina i els biomaterials. La investigació multidisciplinària que NANOMOL porta a terme té com a objectiu l'auto-acoblament, nanoestructuració i processament de molècules funcionals (bio- i electro-actives) en forma de cristalls, partícules, vesícules, i monocapes estructurades sobre diversos substrats mostrant unes propietats no convencionals tant químiques com físiques com biològiques.
Oferta tecnològica
A NANOMOL es busca de forma proactiva transferir coneixement a: a) Companyies farmacèutiques que vulguin millorar l'eficàcia clínica i la selectivitat de les seves molècules actives a través de la nanomedicina; b) Empreses de dispositius mèdics o electrònics que desitgin introduir materials avançats amb alt rendiment per monitoritzar canvis de pressió, deformació o de temperatura. També es dóna suport a empreses del sector químic en general i del sector cosmètic que requereixin generar o caracteritzar formulacions en pols, dispersió o emulsió. NANOMOL és un centre expert en el camp de la preparació i caracterització de materials particulats (partícules de principis actius, nanocàpsules, vesícules, liposomes, conjugats actiu-polímer) i superfícies nanoestructurades.
Projectes més rellevants
Les noves tecnologies per a la preparació de materials micro i nanoparticulats en una sola etapa de procés desenvolupades per NANOMOL: 1) Es basen en l'ús de fluids comprimits/supercrítics, dissolvents verds postulats com a dissolvents alternatius en molts processos productius; 2) Permeten produir de forma eficient, reproduïble i escalable materials d'alt valor afegit en forma de pols, dispersió o emulsió, amb propietats avantatjoses en termes d'administració i aplicació.
Equipament rellevant
Equips de processament amb fluids supercrítics, equips de caracterització de materials particulats i superfícies. Evaporador de materials orgànics en alt buit integrat en una atmosfera inert. Equip per dipòsit de materials orgànics a partir de solucions per obtenir capes fines policristal·lines, a partir d'un mètode escalable. Equip per determinar propietats electromecàniques de capes fines. Equips per a la caracterització electrònica de semiconductors. Possibilitat de mesurar dispositius electrònics en atmosfera inert o en temperatura controlada. Equip per a la caracterització electroquímica (voltametria i mòdul d'impedancia).
Tecnologies transversals facilitadores
Nanotecnologia
Materials nanoparticulats com a formes d'administració eficient d'actius.
Materials avançats
Dispositius mèdics en base a pel·lícules polimèriques amb aplicació com a sensors de monitorització.
Biotecnologia
Micro i nanoestructuració i caracterització de principis actius o molècules d'origen biològic.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Química orgànica.
Enginyeria de procés. Química. Productes informàtics, electrònics i òptics.
Electrònica. Nanomaterials.
Preparats farmacèutics. Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca. Indústries tecnològiques mèdiques.
Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars
Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (PRUAB)
Presentació de l'agent
NANOMOL és un grup de recerca de l'ICMAB-CSIC i del CIBER-BBN que contribueix a l'avanç del coneixement en el camp de la nanociència molecular i materials orgànics funcionals. Les nostres principals línies de recerca són el magnetisme i l'electrònica molecular, l'electrònica orgànica de baix cost, els fluids supercrítics, la nanomedicina i els biomaterials. La investigació multidisciplinària que NANOMOL porta a terme té com a objectiu l'auto-acoblament, nanoestructuració i processament de molècules funcionals (bio- i electro-actives) en forma de cristalls, partícules, vesícules, i monocapes estructurades sobre diversos substrats mostrant unes propietats no convencionals tant químiques com físiques com biològiques.
Oferta tecnològica
A NANOMOL es busca de forma proactiva transferir coneixement a: a) Companyies farmacèutiques que vulguin millorar l'eficàcia clínica i la selectivitat de les seves molècules actives a través de la nanomedicina; b) Empreses de dispositius mèdics o electrònics que desitgin introduir materials avançats amb alt rendiment per monitoritzar canvis de pressió, deformació o de temperatura. També es dóna suport a empreses del sector químic en general i del sector cosmètic que requereixin generar o caracteritzar formulacions en pols, dispersió o emulsió. NANOMOL és un centre expert en el camp de la preparació i caracterització de materials particulats (partícules de principis actius, nanocàpsules, vesícules, liposomes, conjugats actiu-polímer) i superfícies nanoestructurades.
Projectes més rellevants
Les noves tecnologies per a la preparació de materials micro i nanoparticulats en una sola etapa de procés desenvolupades per NANOMOL: 1) Es basen en l'ús de fluids comprimits/supercrítics, dissolvents verds postulats com a dissolvents alternatius en molts processos productius; 2) Permeten produir de forma eficient, reproduïble i escalable materials d'alt valor afegit en forma de pols, dispersió o emulsió, amb propietats avantatjoses en termes d'administració i aplicació.
Equipament rellevant
Equips de processament amb fluids supercrítics, equips de caracterització de materials particulats i superfícies. Evaporador de materials orgànics en alt buit integrat en una atmosfera inert. Equip per dipòsit de materials orgànics a partir de solucions per obtenir capes fines policristal·lines, a partir d'un mètode escalable. Equip per determinar propietats electromecàniques de capes fines. Equips per a la caracterització electrònica de semiconductors. Possibilitat de mesurar dispositius electrònics en atmosfera inert o en temperatura controlada. Equip per a la caracterització electroquímica (voltametria i mòdul d'impedancia).
Tecnologies transversals facilitadores
Nanotecnologia
Materials nanoparticulats com a formes d'administració eficient d'actius.
Materials avançats
Dispositius mèdics en base a pel·lícules polimèriques amb aplicació com a sensors de monitorització.
Biotecnologia
Micro i nanoestructuració i caracterització de principis actius o molècules d'origen biològic.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Química orgànica.
Enginyeria de procés. Química. Productes informàtics, electrònics i òptics.
Electrònica. Nanomaterials.
Preparats farmacèutics. Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca. Indústries tecnològiques mèdiques.