ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Desenvolupadors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Llistat de desenvolupadors de tecnologia TECNIO

Les entitats TECNIO, els teus desenvolupadors tecnològics

 

Llistat de desenvolupadors

Public Search

GILAB
Laboratori de Gràfics i Imatge
Universitat de Girona (UdG)
Presentació de l'agent
El GIlab és el Laboratori de Gràfics i Imatge de la Universitat de Girona amb dues dècades d’experiència en tècniques de processament d’imatge i visualització, creació gràfica, plataformes multimèdia i entorns de formació on-line amb una alta capacitat de transferència tecnològica. Desenvolupem tecnologies digitals sota demanda dins de l’àmbit de la imatge gràfica, l'enginyeria, la formació i la salut, aportant tecnologies d'imatge, així com tecnologies transversals com la realitat augmentada o virtual. Hem desenvolupat tecnologia digital pròpia en imatge mèdica, e-learning, control de processos industrials i serious games. Els sectors o mercats en què tenen aplicabilitat les nostres tecnologies, productes i serveis són diversos: medicina i salut, indústria alimentària, indústria base i de béns d’equip, educació i formació, videojocs i entreteniment, turisme i serveis, entre altres.
Oferta tecnològica
VIDEOJOCS: Serious games, jocs educatius / RV i RA / Entorns de simulació per a la prevenció de riscos laborals / Inclusió de jugadors amb discapacitat visual o motriu. ENTORNS DE FORMACIÓ ONLINE: Plataformes e-learning amb correcció automàtica d’exercicis de resposta oberta, interacció amb imatges i continguts 2D i 3D / Formació especialitzada i entrenament virtual / Simulació i RV aplicada a la rehabilitació. PROCESSAMENT D'IMATGE VÍDEO: Programes de suport al diagnòstic per la imatge / Automatització del procés de classificació segons la qualitat de la carn animal / Tècniques de visualització de materials / Control de processos industrials a través de la imatge / Classificació de vídeos/imatges/documents digitals / VISUALITZACIÓ CIENTÍFICA: Eines d’anàlisi i classificació de grans bases de dades heterogènies / Visual analytics. PROCESSAMENT DE DADES ESPAIALS I ESPAITEMPORALS: Localització òptima de serveis / Anàlisi de trajectòries.
Projectes més rellevants
- IMATGE MÈDICA: Starviewer, visor multiplataforma DICOM de codi obert dissenyat per donar suport al diagnòstic per imatge. - SERIOUS GAMES per aprendre RCP i l'ús del DEA: LISSA, 30:2 i B-30:2 (versió per discapacitats visuals). - SIMULACIÓ I RV aplicada a la rehabilitació: Projecte ACTIVE. - FORMACIÓ a través de plataformes e-learning: ACME (integra correctors automàtics), RadEd (radiologia), EduBody (models 3D del cos humà), iVet (ciències veterinàries). - VIDEOJOCS EDUCATIUS: Girona Legends, Joc de l’Aigua. - Promoció de vocacions STEM: plataforma TAEcon. - Erasmus+ Mind Safety – Safety Matters: ensenyament i aprenentatge per la seguretat i la salut ocupacional a l’educació secundària. - DOCTORATS INDUSTRIALS en el context de la indústria 4.0.
Equipament rellevant
El centre disposa d’un laboratori de 25 m² equipat amb ordinadors dotats de GPU d’alt rendiment, pantalles d’alta resolució i dispositius d’interacció avançats com el sistema Kinect i HTC Vive Pro Eye VR.
Tecnologies transversals facilitadores
Altres serveis: Sensors del moviment de components d'infraestructures basat en rutines de realitat augmentada.
TIC
Visualització d'informació. Processament d'imatge. Imatge mèdica. Videojocs. E-learning. Realitat augmentada i realitat virtual. Jocs seriosos. Geometria computacional. Ubicació d'instal·lacions. Patrons de moviment.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Indústria agroalimentària. Indústries de l'envasat i l'embalatge.
Robòtica. Productes informàtics, electrònics i òptics.
Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca. Indústries tecnològiques mèdiques. Hospital i clíniques. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".
Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo. Turisme. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries basades en l'experiència".
Laboratori de Gràfics i Imatge
Universitat de Girona (UdG)
Presentació de l'agent
El GIlab és el Laboratori de Gràfics i Imatge de la Universitat de Girona amb dues dècades d’experiència en tècniques de processament d’imatge i visualització, creació gràfica, plataformes multimèdia i entorns de formació on-line amb una alta capacitat de transferència tecnològica. Desenvolupem tecnologies digitals sota demanda dins de l’àmbit de la imatge gràfica, l'enginyeria, la formació i la salut, aportant tecnologies d'imatge, així com tecnologies transversals com la realitat augmentada o virtual. Hem desenvolupat tecnologia digital pròpia en imatge mèdica, e-learning, control de processos industrials i serious games. Els sectors o mercats en què tenen aplicabilitat les nostres tecnologies, productes i serveis són diversos: medicina i salut, indústria alimentària, indústria base i de béns d’equip, educació i formació, videojocs i entreteniment, turisme i serveis, entre altres.
Oferta tecnològica
VIDEOJOCS: Serious games, jocs educatius / RV i RA / Entorns de simulació per a la prevenció de riscos laborals / Inclusió de jugadors amb discapacitat visual o motriu. ENTORNS DE FORMACIÓ ONLINE: Plataformes e-learning amb correcció automàtica d’exercicis de resposta oberta, interacció amb imatges i continguts 2D i 3D / Formació especialitzada i entrenament virtual / Simulació i RV aplicada a la rehabilitació. PROCESSAMENT D'IMATGE VÍDEO: Programes de suport al diagnòstic per la imatge / Automatització del procés de classificació segons la qualitat de la carn animal / Tècniques de visualització de materials / Control de processos industrials a través de la imatge / Classificació de vídeos/imatges/documents digitals / VISUALITZACIÓ CIENTÍFICA: Eines d’anàlisi i classificació de grans bases de dades heterogènies / Visual analytics. PROCESSAMENT DE DADES ESPAIALS I ESPAITEMPORALS: Localització òptima de serveis / Anàlisi de trajectòries.
Projectes més rellevants
- IMATGE MÈDICA: Starviewer, visor multiplataforma DICOM de codi obert dissenyat per donar suport al diagnòstic per imatge. - SERIOUS GAMES per aprendre RCP i l'ús del DEA: LISSA, 30:2 i B-30:2 (versió per discapacitats visuals). - SIMULACIÓ I RV aplicada a la rehabilitació: Projecte ACTIVE. - FORMACIÓ a través de plataformes e-learning: ACME (integra correctors automàtics), RadEd (radiologia), EduBody (models 3D del cos humà), iVet (ciències veterinàries). - VIDEOJOCS EDUCATIUS: Girona Legends, Joc de l’Aigua. - Promoció de vocacions STEM: plataforma TAEcon. - Erasmus+ Mind Safety – Safety Matters: ensenyament i aprenentatge per la seguretat i la salut ocupacional a l’educació secundària. - DOCTORATS INDUSTRIALS en el context de la indústria 4.0.
Equipament rellevant
El centre disposa d’un laboratori de 25 m² equipat amb ordinadors dotats de GPU d’alt rendiment, pantalles d’alta resolució i dispositius d’interacció avançats com el sistema Kinect i HTC Vive Pro Eye VR.
Tecnologies transversals facilitadores
Altres serveis: Sensors del moviment de components d'infraestructures basat en rutines de realitat augmentada.
TIC
Visualització d'informació. Processament d'imatge. Imatge mèdica. Videojocs. E-learning. Realitat augmentada i realitat virtual. Jocs seriosos. Geometria computacional. Ubicació d'instal·lacions. Patrons de moviment.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Indústria agroalimentària. Indústries de l'envasat i l'embalatge.
Robòtica. Productes informàtics, electrònics i òptics.
Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca. Indústries tecnològiques mèdiques. Hospital i clíniques. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".
Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo. Turisme. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries basades en l'experiència".