ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Desenvolupadors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Llistat de desenvolupadors de tecnologia TECNIO

Les entitats TECNIO, els teus desenvolupadors tecnològics

 

Llistat de desenvolupadors

Public Search

CATMECH
Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
CATMech és un centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya orientat a la recerca de solucions avançades en l'àmbit de la mecànica. Està organitzat en tres divisions: Fluids, vibracions i acústica i materials i estructures. Està format per 18 doctors i disposem de tres laboratoris experimentals completament equipats per a assajos a escala real. Desenvolupem projectes de recerca aplicada gràcies a una àmplia experiència industrial. Hem participat en projectes competitius i no competitius en un entorn d'escala internacional. Donem servei als sectors: maquinària mòbil i agrícola, aeronàutic, energia, processos industrials, ferroviari, construcció, mobilitat, salut i en qualsevol altre on calguin solucions de la mecànica.
Oferta tecnològica
CATMech aporta solucions competitives a la indústria, des d'una recerca d'excel·lència basada en l'anàlisi i la modelització de fenòmens físics, així com en la experimentació (in-lab & on-field), dins de l’àmbit mecànic. D'aquesta manera, promovem la integració de tecnologies emergents vinculades en concepte “indústria 4.0”, per una banda cada vegada més verda en la seva enginyeria i, per altra, més circular en les seves infraestructures i processos de fabricació.
Projectes més rellevants
Exemples: FLEXICAST- "Robust, and flexible cast iron manufacturing"; PROHIPP- "New design and manufacturing processes for high pressure fluid power products"; Estudi accionament hidràulic de seguidors solars d'alta concentració fotovoltaica; Desenvolupament d'un servoactuador hidràulic amb control servoing; Desenvolupament de portes industrials ràpides; Disseny, construcció i assaigs de banc de proves per suspensions oleo-pneumàtiques; Disseny de recol·lectors de canya de sucre.
Equipament rellevant
Laboratori de fluids amb equipaments experimentals que permeten tot tipus d’assajos, amb una potència instal·lada que va des de 18.5 kW (6000 rpm) a 120 kW (3000 rpm) i que permet una gran versatilitat i adaptació́ a les necessitats del client. Laboratori d'acústica i vibracions amb instrumentació dinàmica, cambra semianecoica i planta d’assajos de comportament d’infraestructura ferroviària. Laboratori de materials i estructures amb premses universals i actuadors amb marc de càrrega per a assajos del rang de 10kN a 250 kN. També disposa d'instrumentació i equips per assajos no destructius.
Tecnologies transversals facilitadores
Altres serveis: Modelització i simulació dinàmica de sistemes.
Nanotecnologia
nanosensors microfluïdica
Materials avançats
Materials compostos, fabricació additiva
Manufactura avançada
Concepció, disseny, càlcul i simulació de prototips. Assaigs de components i sistemes mecànics. Automatització.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Energies renovables.
Enginyeria de procés. Manufactura avançada. Maquinària i equips.
Automoció i activitats relacionades. Energia. Nanomaterials.
Indústries tecnològiques mèdiques.
Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Presentació de l'agent
CATMech és un centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya orientat a la recerca de solucions avançades en l'àmbit de la mecànica. Està organitzat en tres divisions: Fluids, vibracions i acústica i materials i estructures. Està format per 18 doctors i disposem de tres laboratoris experimentals completament equipats per a assajos a escala real. Desenvolupem projectes de recerca aplicada gràcies a una àmplia experiència industrial. Hem participat en projectes competitius i no competitius en un entorn d'escala internacional. Donem servei als sectors: maquinària mòbil i agrícola, aeronàutic, energia, processos industrials, ferroviari, construcció, mobilitat, salut i en qualsevol altre on calguin solucions de la mecànica.
Oferta tecnològica
CATMech aporta solucions competitives a la indústria, des d'una recerca d'excel·lència basada en l'anàlisi i la modelització de fenòmens físics, així com en la experimentació (in-lab & on-field), dins de l’àmbit mecànic. D'aquesta manera, promovem la integració de tecnologies emergents vinculades en concepte “indústria 4.0”, per una banda cada vegada més verda en la seva enginyeria i, per altra, més circular en les seves infraestructures i processos de fabricació.
Projectes més rellevants
Exemples: FLEXICAST- "Robust, and flexible cast iron manufacturing"; PROHIPP- "New design and manufacturing processes for high pressure fluid power products"; Estudi accionament hidràulic de seguidors solars d'alta concentració fotovoltaica; Desenvolupament d'un servoactuador hidràulic amb control servoing; Desenvolupament de portes industrials ràpides; Disseny, construcció i assaigs de banc de proves per suspensions oleo-pneumàtiques; Disseny de recol·lectors de canya de sucre.
Equipament rellevant
Laboratori de fluids amb equipaments experimentals que permeten tot tipus d’assajos, amb una potència instal·lada que va des de 18.5 kW (6000 rpm) a 120 kW (3000 rpm) i que permet una gran versatilitat i adaptació́ a les necessitats del client. Laboratori d'acústica i vibracions amb instrumentació dinàmica, cambra semianecoica i planta d’assajos de comportament d’infraestructura ferroviària. Laboratori de materials i estructures amb premses universals i actuadors amb marc de càrrega per a assajos del rang de 10kN a 250 kN. També disposa d'instrumentació i equips per assajos no destructius.
Tecnologies transversals facilitadores
Altres serveis: Modelització i simulació dinàmica de sistemes.
Nanotecnologia
nanosensors microfluïdica
Materials avançats
Materials compostos, fabricació additiva
Manufactura avançada
Concepció, disseny, càlcul i simulació de prototips. Assaigs de components i sistemes mecànics. Automatització.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Energies renovables.
Enginyeria de procés. Manufactura avançada. Maquinària i equips.
Automoció i activitats relacionades. Energia. Nanomaterials.
Indústries tecnològiques mèdiques.