ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Desenvolupadors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Llistat de desenvolupadors de tecnologia TECNIO

Les entitats TECNIO, els teus desenvolupadors tecnològics

 

Llistat de desenvolupadors

Public Search

IQS TECH TRANSFER
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS FUNDACIÓ PRIVADA
Universitat Ramon Llull (URL)
Presentació de l'agent
IQS compta amb una sòlida trajectòria en recerca fonamental i aplicada, desenvolupament tecnològic, valorització de la tecnologia i transferència de coneixement al seu entorn industrial. Les activitats de transferència de tecnologia suposen el 20% dels ingressos d’IQS. Per tant, la col·laboració amb empreses per a la realització de projectes de R+D+i és una activitat que els nostres professors i investigadors compaginen dins la seva tasca universitària. Els serveis a les empreses inclouen: projectes de R+D, activitats de consultoria tecnològica, anàlisis químiques i bioquímiques, caracterització físico-química, assajos industrials, posta a punt de mètodes i assessorament d’alt valor afegit. És destacable l’activitat en projectes competitius finançats per entitats públiques i fundacions privades, tant en projectes individuals com en consorciats, amb altres universitats, centres de recerca i amb empreses industrials.
Oferta tecnològica
Desenvolupament de molècules i nanodispositius per a les àrees de Biomedicina i Ciències de la Salut. Biomaterials, bioenginyeria i enginyeria de teixits. Enginyeria de superfícies i modificació superficial de materials metàl·lics i ceràmics. Desenvolupament de polímers funcionals i formulacions. Sensors i biosensors electroquímics. Electroquímica dels fenòmens de corrosió. Valorització energètica de residus per conversió de biomassa i reducció de CO2. Glicobiologia per aplicacions biològiques i biomèdiques. Bioprocessos per a la producció de metabòlits d’alt valor afegit. Incidència de contaminants orgànics, tant a nivell ambiental com en seguretat alimentària. Enginyeria de processos de flux per a química fina. Seguretat industrial. Disseny de processos industrials. Cicle de vida de productes industrials. Fabricació additiva. Teràpies amb cèl·lules mare. Disseny molecular, dianes terapèutiques, síntesi orgànica. Anàlisi química. Desenvolupament de fàrmacs. Adhesius.
Projectes més rellevants
En els darrers anys els indicadors mostren l’increment en la presentació de propostes a nivell europeu, així com la signatura de 5 convenis amb la Comissió Europea: - RESTORATION (GA 280575). - ML2 (GA 318088). - MinAqua (LIFE11 ENV/ES/000569). - AIM4NP (GA 309558). - Nano3Bio (GA 61393). Actualment, IQS participa com a soci en l’execució de més de 20 projectes de R+D, 7 d'ells amb finançament europeu. La majoria corresponen als subprogrames de Nanociències, Nanotecnologies, Materials i noves Tecnologies de la Producció (NMP) i Alimentació, Agricultura i Biotecnologia (KBBE).
Equipament rellevant
AAS. ICP-OES. ICP-MS. Cromatògraf iònic. HS-HRGC-FID/TCD/MS. HRGC-HRMS. HPLC-DAD-IR. UPLC-TUV-FLU. UPLC-CM-PDA-QDa. UPLC-PDA-XevoTQSmicro. Zeta Nanosizer. Reactors de Plasma. Electroforesi. Microscopis de força atòmica AFM (2x). Impressora 3D (Manufacturing system Fortus 400mc: FDM tecnology). FT-RMN. Microscopi electrònic SEM-EDS. FT-IR. Simulador Solar. Karl-Fischer. TGA i TGA–MS. DSC. DMA. Difracció RX. TOC.
Tecnologies transversals facilitadores
Altres serveis: Seguretat industrial. Tractament d’aigües. Captura i valorització de CO2. Energia. Formulacions. Mobilitat sostenible. Química ambiental. Química analítica. Química farmacéutica. Química fina. Química orgánica. Química polimérica. Salut i benestar.
TIC
Química computacional. Disseny molecular. Xarxes de distribució elèctrica. Anàlisi de xarxes elèctriques i de la qualitat del subministrament elèctric. Simulació de processos industrials. Bioinformàtica.
Nanotecnologia
Polímers terapèutics i teràpia gènica. Enginyeria de superfícies. Polímers funcionals i formulacions. Sistemes d’alliberament de fàrmacs. Superfícies nanoestructurades per a sensors. Nanomaterials per a biomedicina.
Materials avançats
Caracterització de materials. Fenòmens de corrosió. Ús de membranes ceràmiques electroquímicament actives. Ciència i tecnologia de materials. Corrosió. Electroquímica. Enginyeria de superficies. Polímers.
Fotònica
Desenvolupament de compostos fotosensibilitzadors i fotoprotectors amb aplicacions mèdiques i cosmètiques. Estudi d’efectes fotosensibilitzants i fototòxics de fàrmacs i cosmètics. Fotoquímica.
Biotecnologia
Desenvolupament de molècules biològicament actives. Enginyeria enzimática. Biocatàlisi. Valorització de residus. Bioenginyeria. Bioinformàtica. Biologia molecular. Biomaterials. Biomedicina. Bioprocessos. Bioquímica. Alliberament de fàrmacs.
Manufactura avançada
Enginyeria de processos de flux. Enginyeria inversa a partir de la digitalització d’objectes. Fabricació additiva de models per a validar dissenys, prototips, accessoris i eines. Enginyeria industrial. Enginyeria mecànica. Sistemes industrials.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Energies renovables. Química orgànica. Fusió nuclear. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".
Indústria agroalimentària. Indústries de l'envasat i l'embalatge. Additius i matèries primeres.
Enginyeria de procés. Manufactura avançada. Química.
Automoció i activitats relacionades. Electroquímica. Energia. Nanomaterials. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Mobilitat Sostenible".
Química fina. Preparats farmacèutics. Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca.
INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS FUNDACIÓ PRIVADA
Universitat Ramon Llull (URL)
Presentació de l'agent
IQS compta amb una sòlida trajectòria en recerca fonamental i aplicada, desenvolupament tecnològic, valorització de la tecnologia i transferència de coneixement al seu entorn industrial. Les activitats de transferència de tecnologia suposen el 20% dels ingressos d’IQS. Per tant, la col·laboració amb empreses per a la realització de projectes de R+D+i és una activitat que els nostres professors i investigadors compaginen dins la seva tasca universitària. Els serveis a les empreses inclouen: projectes de R+D, activitats de consultoria tecnològica, anàlisis químiques i bioquímiques, caracterització físico-química, assajos industrials, posta a punt de mètodes i assessorament d’alt valor afegit. És destacable l’activitat en projectes competitius finançats per entitats públiques i fundacions privades, tant en projectes individuals com en consorciats, amb altres universitats, centres de recerca i amb empreses industrials.
Oferta tecnològica
Desenvolupament de molècules i nanodispositius per a les àrees de Biomedicina i Ciències de la Salut. Biomaterials, bioenginyeria i enginyeria de teixits. Enginyeria de superfícies i modificació superficial de materials metàl·lics i ceràmics. Desenvolupament de polímers funcionals i formulacions. Sensors i biosensors electroquímics. Electroquímica dels fenòmens de corrosió. Valorització energètica de residus per conversió de biomassa i reducció de CO2. Glicobiologia per aplicacions biològiques i biomèdiques. Bioprocessos per a la producció de metabòlits d’alt valor afegit. Incidència de contaminants orgànics, tant a nivell ambiental com en seguretat alimentària. Enginyeria de processos de flux per a química fina. Seguretat industrial. Disseny de processos industrials. Cicle de vida de productes industrials. Fabricació additiva. Teràpies amb cèl·lules mare. Disseny molecular, dianes terapèutiques, síntesi orgànica. Anàlisi química. Desenvolupament de fàrmacs. Adhesius.
Projectes més rellevants
En els darrers anys els indicadors mostren l’increment en la presentació de propostes a nivell europeu, així com la signatura de 5 convenis amb la Comissió Europea: - RESTORATION (GA 280575). - ML2 (GA 318088). - MinAqua (LIFE11 ENV/ES/000569). - AIM4NP (GA 309558). - Nano3Bio (GA 61393). Actualment, IQS participa com a soci en l’execució de més de 20 projectes de R+D, 7 d'ells amb finançament europeu. La majoria corresponen als subprogrames de Nanociències, Nanotecnologies, Materials i noves Tecnologies de la Producció (NMP) i Alimentació, Agricultura i Biotecnologia (KBBE).
Equipament rellevant
AAS. ICP-OES. ICP-MS. Cromatògraf iònic. HS-HRGC-FID/TCD/MS. HRGC-HRMS. HPLC-DAD-IR. UPLC-TUV-FLU. UPLC-CM-PDA-QDa. UPLC-PDA-XevoTQSmicro. Zeta Nanosizer. Reactors de Plasma. Electroforesi. Microscopis de força atòmica AFM (2x). Impressora 3D (Manufacturing system Fortus 400mc: FDM tecnology). FT-RMN. Microscopi electrònic SEM-EDS. FT-IR. Simulador Solar. Karl-Fischer. TGA i TGA–MS. DSC. DMA. Difracció RX. TOC.
Tecnologies transversals facilitadores
Altres serveis: Seguretat industrial. Tractament d’aigües. Captura i valorització de CO2. Energia. Formulacions. Mobilitat sostenible. Química ambiental. Química analítica. Química farmacéutica. Química fina. Química orgánica. Química polimérica. Salut i benestar.
TIC
Química computacional. Disseny molecular. Xarxes de distribució elèctrica. Anàlisi de xarxes elèctriques i de la qualitat del subministrament elèctric. Simulació de processos industrials. Bioinformàtica.
Nanotecnologia
Polímers terapèutics i teràpia gènica. Enginyeria de superfícies. Polímers funcionals i formulacions. Sistemes d’alliberament de fàrmacs. Superfícies nanoestructurades per a sensors. Nanomaterials per a biomedicina.
Materials avançats
Caracterització de materials. Fenòmens de corrosió. Ús de membranes ceràmiques electroquímicament actives. Ciència i tecnologia de materials. Corrosió. Electroquímica. Enginyeria de superficies. Polímers.
Fotònica
Desenvolupament de compostos fotosensibilitzadors i fotoprotectors amb aplicacions mèdiques i cosmètiques. Estudi d’efectes fotosensibilitzants i fototòxics de fàrmacs i cosmètics. Fotoquímica.
Biotecnologia
Desenvolupament de molècules biològicament actives. Enginyeria enzimática. Biocatàlisi. Valorització de residus. Bioenginyeria. Bioinformàtica. Biologia molecular. Biomaterials. Biomedicina. Bioprocessos. Bioquímica. Alliberament de fàrmacs.
Manufactura avançada
Enginyeria de processos de flux. Enginyeria inversa a partir de la digitalització d’objectes. Fabricació additiva de models per a validar dissenys, prototips, accessoris i eines. Enginyeria industrial. Enginyeria mecànica. Sistemes industrials.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Eficiència energètica. Energies renovables. Química orgànica. Fusió nuclear. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Química, Energia i Recursos".
Indústria agroalimentària. Indústries de l'envasat i l'embalatge. Additius i matèries primeres.
Enginyeria de procés. Manufactura avançada. Química.
Automoció i activitats relacionades. Electroquímica. Energia. Nanomaterials. Diferents subsectors de l'àmbit de la "Mobilitat Sostenible".
Química fina. Preparats farmacèutics. Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca.