ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Desenvolupadors de tecnologia: TECNIO
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Llistat de desenvolupadors de tecnologia TECNIO

Les entitats TECNIO, els teus desenvolupadors tecnològics

 

Llistat de desenvolupadors

Public Search

BAPP
Grup Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Presentació de l'agent
El BAPP és un centre de recerca multidisciplinari que desenvolupa activitats i serveis científics en els camps de les neurociències, la farmacologia, la química de pèptids i la bioanalítica associada al desenvolupament de nous medicaments per ús humà i veterinari. La visió del BAPP és esdevenir un centre de referència a Catalunya i un dels millors centres especialitzats a nivell europeu que doni suport a la investigació acadèmica, a la indústria farmacèutica i alimentària en la identificació de noves dianes terapèutiques per al tractament de malalties rares que causen discapacitat intel·lectual, malalties psiquiàtriques, l'addicció a les drogues d'abús, trastorns alimentaris i malalties infeccioses en veterinària. A més, des del BAPP es treballa en el desenvolupament de noves metodologies analítiques per a la detecció de biomarcadors més específics i eficaços en l’àmbit de les ciències ambientals, la toxicologia, la nutrició i les neurociències.
Oferta tecnològica
1- una unitat d’assaigs clínics per a la valorització de compostos d’origen sintètic o dietètic amb activitat farmacològica, biomarcadors d'eficàcia terapèutica i exposició; 2- infraestructura i tecnologies en bioanàlisi, proteòmica i química de pèptids per desenvolupar:(i) estructura i interaccions de glicoproteïnes,(ii) separació de proteïnes per electroforesi bidimensional o HPLC,(iii) identificació i quantificació de proteïnes per espectrometria de massa, (iv) síntesi de pèptids per a aplicacions biomèdiques, incloent immunògens per obtenir anticossos; (v) desenvolupament de nous fàrmacs i vacunes, (vi) estudis de metabolòmica, (vii) anàlisi de fàrmacs i drogues d’abús, (viii) metabolisme esteroïdal i (ix) control antidopatge 3- infraestructura i tecnologia que permet l’estudi de la resposta cognitiva i afectiva a fàrmacs en models de ratolí, sistemes d’electrofisiologia in vivo en ratolins en lliure moviment d’última generació i anàlisis complexes d’activitat neuronal (big data).
Projectes més rellevants
Terapèutica en malalties rares amb discapacitat intel·lectual, plataforma per a estudis clínics d’intervenció nutricional, estudis de metabolòmica, desenvolupaments analítics en la detecció d'hormones peptídiques, desenvolupament de vacunes contra malalties virals en animals.
Equipament rellevant
• Infraestructura acreditada per estudis clínics en fases I i II • Instrumentació analítica: (cromatografia líquida i de gasos, interfase amb espectrometria de massa, ressonància de plasmó superficial (Biacore) • Instrumentació per a síntesi de pèptids en fase sòlida • Equipaments per a reaccions orgàniques de complexitat baixa-mitjana • Sistemes d’electrofisiologia in vivo en ratolins en lliure moviment per a l’estudi del comportament animal (operant i no operant) i anàlisi de dades.
Tecnologies transversals facilitadores
Biotecnologia
Validació de biomarcadors aplicables a la biomedicina i les ciències ambientals. Anàlisi i determinació estructural de biomolècules.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Indústria agroalimentària.
Química fina. Indústries tecnològiques mèdiques. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".
Grup Bioanàlisi, Farmacologia i Proteòmica
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Presentació de l'agent
El BAPP és un centre de recerca multidisciplinari que desenvolupa activitats i serveis científics en els camps de les neurociències, la farmacologia, la química de pèptids i la bioanalítica associada al desenvolupament de nous medicaments per ús humà i veterinari. La visió del BAPP és esdevenir un centre de referència a Catalunya i un dels millors centres especialitzats a nivell europeu que doni suport a la investigació acadèmica, a la indústria farmacèutica i alimentària en la identificació de noves dianes terapèutiques per al tractament de malalties rares que causen discapacitat intel·lectual, malalties psiquiàtriques, l'addicció a les drogues d'abús, trastorns alimentaris i malalties infeccioses en veterinària. A més, des del BAPP es treballa en el desenvolupament de noves metodologies analítiques per a la detecció de biomarcadors més específics i eficaços en l’àmbit de les ciències ambientals, la toxicologia, la nutrició i les neurociències.
Oferta tecnològica
1- una unitat d’assaigs clínics per a la valorització de compostos d’origen sintètic o dietètic amb activitat farmacològica, biomarcadors d'eficàcia terapèutica i exposició; 2- infraestructura i tecnologies en bioanàlisi, proteòmica i química de pèptids per desenvolupar:(i) estructura i interaccions de glicoproteïnes,(ii) separació de proteïnes per electroforesi bidimensional o HPLC,(iii) identificació i quantificació de proteïnes per espectrometria de massa, (iv) síntesi de pèptids per a aplicacions biomèdiques, incloent immunògens per obtenir anticossos; (v) desenvolupament de nous fàrmacs i vacunes, (vi) estudis de metabolòmica, (vii) anàlisi de fàrmacs i drogues d’abús, (viii) metabolisme esteroïdal i (ix) control antidopatge 3- infraestructura i tecnologia que permet l’estudi de la resposta cognitiva i afectiva a fàrmacs en models de ratolí, sistemes d’electrofisiologia in vivo en ratolins en lliure moviment d’última generació i anàlisis complexes d’activitat neuronal (big data).
Projectes més rellevants
Terapèutica en malalties rares amb discapacitat intel·lectual, plataforma per a estudis clínics d’intervenció nutricional, estudis de metabolòmica, desenvolupaments analítics en la detecció d'hormones peptídiques, desenvolupament de vacunes contra malalties virals en animals.
Equipament rellevant
• Infraestructura acreditada per estudis clínics en fases I i II • Instrumentació analítica: (cromatografia líquida i de gasos, interfase amb espectrometria de massa, ressonància de plasmó superficial (Biacore) • Instrumentació per a síntesi de pèptids en fase sòlida • Equipaments per a reaccions orgàniques de complexitat baixa-mitjana • Sistemes d’electrofisiologia in vivo en ratolins en lliure moviment per a l’estudi del comportament animal (operant i no operant) i anàlisi de dades.
Tecnologies transversals facilitadores
Biotecnologia
Validació de biomarcadors aplicables a la biomedicina i les ciències ambientals. Anàlisi i determinació estructural de biomolècules.
Àmbits sectorials RIS3CAT
Indústria agroalimentària.
Química fina. Indústries tecnològiques mèdiques. Diferents subsectors de l'àmbit de les "Indústries de la salut".